Operation av brännskada

Ibland kan din brännskada kräva en kirurgisk åtgärd det vill säga att hud tas från ett annat ställe av kroppen, vanligen från låret för att täcka brännskadesåret.

Operation

Inför en operation ska du eller dina närstående få information om ingreppet men du kan också själv ställa frågor. Du behöver veta varför du ska opereras och vad du ska göra före och efter operationen.

Fasta

Information om vad som gäller för dig får du i samband med kallelsen.

Rökning

För att förebygga komplikationer efter en operation rekommenderar vi att du ändra dina tobaksvanor.
Om du undviker rökning sex veckor före och efter operation så läker dina sår snabbare och du återhämtar dig lättare. Du minskar även risken för till exempel infektioner i såret och lunginflammation om du blir sängliggande.

Läkemedel

Om du behandlas med läkemedel måste du veta varför du får dem, hur de verkar, hur stor dos du ska ta samt på vilket sätt, när och hur länge du ska ta dem. Med kunskap om dina läkemedel kan du lättare upptäcka som du reagerar på ett annat sätt än det som förväntas och om du får biverkningar.

Samma läkemedel kan ha olika namn. Det läkemedel som står på ett recept har inte alltid samma namn som det apoteket lämnar ut. Om det finns ett likvärdigt läkemedel från en annan tillverkare som är billigare ska apoteket erbjuda det. Det som erbjuds måste innehålla samma ämnen och ha samma effekt.

Uppföljning av din läkemedelsbehandling

Det är viktigt att du tillsammans med den som ansvarar för din vård följer upp hur du använder dina läkemedel och hur de fungerar. Du kan själv be om en genomgång.