Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Skidåkartumme

Skadan kallas även för ulnar collateralligamentsskada och består av en slitskada i det sidostabiliserade ledbandet på den sidan av tummens knogled som vetter mot pekfingret. Detta medför att leden blir instabil i sidled och den drabbade förlorar styrkan i nypgreppet mellan tumme och pekfinger, då tummen tenderar att vikas i sidled i höjd med knogleden vid belastning.

Vad är orsaken?

Vanligtvis orsakas ledbandsskadan av fallolyckor där man faller så att tummen viks utåt. Särskilt vanlig är skadan vid fall i samband med skidåkning då skidstaven kan ge upphov till ett kraftigt sidovåld mot tummen.

Vilka drabbas?

Alla kan drabbas men vanligtvis ses skadan hos yngre idrottsligt aktiva.

Vad kan du göra?

Undvik belastning av tummen, motverka svullnad med ev. avkylning och högläge. Linda med en elastisk binda.

Vad kan sjukgymnasten eller arbetsterapeuten göra?

Ordna ett stödförband, alternativt tejpa leden så den känns stabil.

Vad kan distriktsläkaren göra?

Undersöka och säkerställa diagnosen. Vid bedömning av skadan testas sidostabiliteten i tummens knogled, detta kan göra ont varför det ibland är bra att lokalbedöva det skadade området före stabilitetsprövning av ledbandet. Röntgenundersökning är ofta värdefullt för att utesluta skelettskada. Vid konstaterad skada anlägges ett gipsförband eller ett stadigt förband. Vid konstaterad skada remiss till specialist (ortoped eller handkirurg). Finns det misstanke på att ledbandet är av eller om en benbit slitits av från det område där ledbandet fäster, så bör man åtgärda skadan operativt. Vid en slitskada kan den ena änden på ledbandet fångas upp i kanten på den så kallade adduktoraponeurosens skarpa kant och där utgöra ett "uppslaget ligament". Denna skada måste opereras.

Vad kan en specialist göra?

Skadans omfattning bedöms på nytt. Om leden bedöms vara stabil i sidled och total ledbandsskada kan uteslutas så räcker det ofta med gipsbehandling i 4-6 veckor. Om misstanke finns att ledbandet är av eller om det finns ett avslitet benfragment invid ledbandets fäste så repareras skadan. Operationen utförs vanligtvis i lokalbedövning. Ingreppet tar cirka 30-45 min. Ledbandet eller det avlösta benfragmentet sys eller stiftas på plats. Efter operationen anläggs ett gips som avlastar tummens knogled. Stygnen i huden avlägsnas efter 2-3 veckor, de stygn man sytt själva ledbandet med löses upp av sig självt. Gipstiden är vanligtvis 5-6 veckor. Efter avgipsningen får du hjälp med rörelseträning av en sjukgymnast. Ibland får du ett mjukt stödbandage att bära några veckor efter avgipsningen. Sjukskrivningstiden varierar mellan 1-8 veckor beroende på yrke.

Vilket resultat kan förväntas efter behandling?

Resultaten efter kirurgisk behandling är i de allra flesta fall mycket goda. En del patienter upplever en viss stelhet i tummens knogled veckorna efter operationen. Denna stelhet försvinner dock efter någon månad. Risken att skadan missbedöms, det vill säga att det ej föreligger någon ledbandsskada, är nästan större än själva ingreppet. En missad eller felbedömd ledbandsskada med ett uppslaget ligament blir aldrig bra av sig själv. På sikt finns det därför risk för påverkan av brosket i leden. Beroende på instabiliteten förorsakad av själva ledbandsskadan.