Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Sjukgymnastens uppgift

Inför en handoperation undersöker sjukgymnasten patienten vad gäller funktion och smärta samt lämnar råd om den närmsta tiden efter operation.

Efter en handoperation och eller skada får sjukgymnasten en muntlig och eller skriftlig rapport och regim och träning planeras i samråd med övriga i teamet och patienten. Ofta sker rehabiliteringen i samarbete med arbetsterapeuten. Uppföljning sker så länge som patienten är under behandling på kliniken.

Sjukgymnasten

 • bedömer och eller diagnostiserar funktionsnedsättningar i fram för allt handen och armen
 • ger träningsråd direkt efter handoperation
 • instruerar och lär patienten specifik individuellt anpassad rörlighets- och styrketräning beroende på diagnos och läkarens ordination så att patienten så snart som möjligt kan ta ansvar för sin egen rehabilitering som kan innehålla;
 • träningsråd inriktade på att förhindra att problem sekundärt till skadan uppkommer.
 • senglidning
 • specifik töjning
 • koordinationsträning
 • specifik styrketräning
 • greppinstruktion och råd för anpassad aktivitet
 • utvärderar träningen genom olika mätningar av rörlighet, styrka och smärta.
 • provar ut vissa handledsstöd och bandage.
 • behandlar svullnad
 • behandlar smärta
 • behandlar ledstelhet
 • ger råd vid axel och nackbesvär
 • ger råd vid behov av avspänningger råd och regim vid behov av gångträning, hållningsträning
 • ger ergonomiska råd

Målet med handrehabiliteringen är att patientens handfunktion med hjälp av sjukgymnastens instruktion och patientens självträning ska bli så god som möjligt efter de förutsättningar som finns.