Ronden

Ronden utkommer med fyra nummer per år och är Akademiska sjukhusets personaltidning sedan 1960. Ronden skickas hem till alla anställda och trycks i cirka 8 500 exemplar.

Här kan du läsa Ronden digitalt

Nummer 1 2020

Nummer 4 2019

Nummer 3 2019

Nummer 2 2019

Nummer 1 2019

Nummer 4 2018

Nummer 3 2018

Nummer 2 2018

Nummer 1 2018

Nummer 4 2017

Nummer 3 2017

Nummer 2 2017

Nummer 1 2017