Ronden

Ronden utkommer med fyra nummer per år och är Akademiska sjukhusets personaltidning sedan 1960. Ronden skickas hem till alla anställda och trycks i
cirka 9 300 exemplar.

Om Ronden

Redaktör
Hannes Ljunghall

Ansvarig utgivare
Pia Olave, kommunikationschef

Adress
Ronden
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
018-611 32 27
ronden (snabel-a) akademiska.se

Utgivningsplan och annonser

Utgivningsplan 2023

Nr 1 24 februari
Nr 2 19 maj
Nr 3 22 september
Nr 4 8 december

Upplaga 9 300 ex

Annonser

Företag kan annonsera i Ronden och når på detta sättet effektivt våra anställda.

Helsida (1/1) 14 403 kr
Halvsida (1/2) 8 339 kr
Kvartssida (1/4) 5 313 kr
Åttondelssida (1/8) 3 788 kr

Priserna förutsätter att kunden levererar tryckfärdigt original enligt specifikation. Begärd placering: 25 procent av annonspriset. Rabatter: bokning av minst två nummer 10 procent, bokning av sex nummer 20 procent. Framtagning av original: 680 kr/tim. Annonsoriginal sänds till Rondens redaktion, ronden@akademiska.se

Kontaktperson: Hannes Ljunghall, 018-611 32 27

Annonsstorlekar

Helsida: 183 x 245 mm Halvsida liggande: 178 x 131mm Halvsida stående: 90x 245 mm Kvartssida liggande: 183 x 59 mm Kvartssida stående: 90 x 118 mm Åttondelssida liggande: 90 x 59 mm Åttondelssida stående: 43 x 122 mm