Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ronden

Ronden utkommer med fyra nummer per år och är Akademiska sjukhusets personaltidning sedan 1960. Ronden skickas hem till alla anställda och trycks i
cirka 9 300 exemplar.