Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Tillgänglighetsredogörelse

Akademiska sjukhuset står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur akademiska.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (tillgänglighetslagen), eventuella kända tillgänglighetsbrister, och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Denna tillgänglighetsredogörelse gäller följande webbplats: www.akademiska.se.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatserna är ännu inte helt tillgängliga men arbete pågår med att förbättra funktioner och innehåll. Om du behöver innehåll från akademiska.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-post genom att klicka här. Svarstiden är normalt två vardagar. Du kan också kontakta oss via formuläret nedan.

Rapportera brister till oss


Kontakta tillsynsmyndighet om du inte är nöjd 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är tillsynsmyndighet för Lagen om digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter och kända brister kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG.

Åtgärdslista för brister

  • En del av våra dokument i form av Word eller pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade. Vissa PDF-dokument är inte heller korrekt taggade för att fungera med skärmläsare. Observera också att webbplatsens eget uppläsningsverktyg inte läser pdf-filer. Vi jobbar kontinuerligt med detta, men på grund av omfattningen har vi inget slutdatum i dagsläget.
  • Formulärfälten har inte taggats för att uppfylla auto-complete-funktionen. Det arbetet beräknas vara klart till den 31 maj.
  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning. Videor saknar även textbeskrivningar [WCAG 1.2.3 A, WCAG 1.2.4 och WCAG 1.2.5] [AA]
  • Vissa äldre sidor anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. [WCAG 1.4.10] [AA]
  • Våra sidor saknar idag översättning eller information på andra språk än engelska. Den engelska delen av sajten är begränsad till att innehålla det viktigaste.
  • Vi har valt att visa pressrummet Via TT direkt på sidan med hjälp av en så kallad iframe. Iframen följer idag inte gällande riktlinjer. Lösningen är att bygga en mer avancerad koppling mellan Via TT eller att ta bort iframen. 
  • Vi arbetar kontinuerligt utifrån Siteimprove med att uppdatera koden så att sidor och funktioner så långt det går är tillgänglighetsanpassade.