Infektionssjukdomar

Verksamhetsområde infektionssjukdomar har ett regions- och länsövergripande ansvar för specialiserad infektionssjukvård med öppen och sluten vård. Kliniken har också en viktig uppgift inom den högspecialiserade intensivvården och transplantationsverksamheten.

Flertalet patienter läggs in akut dygnet runt eller tas över från annan avdelning. En grundläggande del av den slutna verksamheten är vård och isolering av patienter med dropp- och luftburen smitta såsom influensa och vattkoppor, isolering av patienter med mag-tarminfektioner samt epidemiologisk övervakning och isolering av patienter med antibiotikaresistenta bakterier.

Vi utför även drop in-vaccination för allmänheten och bokad läkarmottagning för grundvaccinering och reseprofylax. Läs om vaccination.

Infektion hittar du i 30-huset. Här finns mottagningar, vårdavdelning och administration.

Infektion - mer än bara ett jobb.

Se filmen där våra medarbetare berättar om sin arbetsplats.