Infektions­sjukdomar

Bild på sjuksköterska.

Verksamhetsområde infektionssjukdomar har ett regions- och länsövergripande ansvar för specialiserad infektionssjukvård med öppen och sluten vård. Kliniken har också en viktig uppgift inom den högspecialiserade intensivvården och transplantationsverksamheten.

Flertalet patienter läggs in akut dygnet runt eller tas över från annan avdelning. En grundläggande del av den slutna verksamheten är vård och isolering av patienter med dropp- och luftburen smitta såsom influensa och vattkoppor, isolering av patienter med mag-tarminfektioner samt epidemiologisk övervakning och isolering av patienter med antibiotikaresistenta bakterier.

Vi utför även vaccination för bokad läkarmottagning för grundvaccinering.

Infektion hittar du i 30-huset. Här finns mottagningar, vårdavdelning och administration.

Hur är det att jobba på infektion?

Vi tar emot många allvarligt sjuka patienter och det är fantastiskt att se hur de på grund av vår gemensamma insats kan stabiliseras och förbättras. Att jobba på infektion är ett detektivarbete med global anknytning.