Infektion - ett detektivarbete med global anknytning

Ett omväxlande och utvecklande jobb

Vi tar emot många allvarligt sjuka patienter och det är fantastiskt att se hur de på grund av vår gemensamma insats kan stabiliseras och förbättras. Ibland handlar vårt arbete om att utreda mer långdragna tillstånd. Då behöver vi lyssna på patientens berättelse och fördjupa den genom att ställa många frågor. Det blir som ett detektivarbete tills alla bitar faller på plats. Inom infektionssjukvården kan vi bota många patienters sjukdomar och att senare få träffa patienten vid deras återbesök och se att de blivit återställda efter sin sjukdom, det ger en fantastisk kick och tillfredställelse.

Vad jobbar vi med på infektion?

På infektion behandlar vi patienter med många typer av infektionssjukdomar. Allt ifrån blodförgiftning (sepsis), allvarliga urinvägsinfektioner och lunginflammationer till rosfeber, men även mindre vanliga sjukdomar som hjärnhinneinflammation, hepatit och HIV. Ibland kommer patienter med tropiska infektioner som till exempel malaria. Verksamheten bedrivs både inom sluten- och öppenvård.

En annan del av den slutna verksamheten på infektion är vård och isolering av patienter med dropp- och luftburen smitta (såsom influensa och vattkoppor), patienter med mag-tarminfektioner samt isolering av patienter med antibiotikaresistenta bakterier.

Vill du också jobba med oss och bli en del av vår spännande verksamhet?

Verksamhetsområdet består av akutmottagningen för infektionssjukdomar, infektionsmottagning 2 och infektionsavdelning 30 F. Vi har individuellt anpassad introduktion och det finns möjlighet till rotationstjänster om du önskar det. Välkommen att titta på våra lediga tjänster, eller kontakta våra chefer om du vill veta mer!

Vi är mer än ett jobb

Hör Jenny berätta hur intresset för infektionssjukvård gör att omvärlden kommer närmare. Att jobba på en klinik som följer den globala utvecklingen ger möjlighet att utvecklas, inte bara i jobbet...

Hör Jenny berätta hur intresset för infektionssjukvård gör att omvärlden kommer närmare. Att jobba på en klinik som följer den globala utvecklingen ger möjlighet att utvecklas, inte bara i jobbet...

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Kontakta gärna någon av våra chefer.

 

Ellen Gessbo Tiusanen, avdelningschef
Infektionsavdelning 30 F
018-611 43 15

Katarina Öberg, tf avdelningschef
Akutmottagningen för infektionssjukdomar och infektionsmottagning 2
018-611 35 70

Josephine Knutsson, biträdande avdelningschef
Akutmottagningen för infektionssjukdomar och infektionsmottagning 2
018-611 57 07

Sandra Egegren, biträdande avdelningschef   
Infektionsavdelning 30F
tel 018-617 00 38

Mari Alvarsdotter, biträdande avdelningschef
Infektionsavdelning 30F
018-611 56 10