Infektions­avdelning 30 F

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 56 08

Telefontider
Mån - Sön 10-19

Besök oss

Besökstider
Mån - Sön 14-19

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, ingång 30, 2 tr

 Hitta till ingång

Vi vårdar patienter med svåra infektioner, smittsamma sjukdomar, tropikmedicinska sjukdomar och immunbristsjukdomar. Avdelningen har 28 vårdplatser, varav 10 enkelrum för isolering.

Infektionsavdelningen har specialistkompetens för att förebygga infektioner, och utreda och behandla misstänkt eller säkerställd infektion. Vi arbetar med att förebygga utveckling av resistens mot olika läkemedel och isolerar vid behov smittsamma patienter för att förhindra smittspridning.

Vår verksamhetsidé lägger fokus på att kompetensutveckla och utbilda personalen kring akut omhändertagande och infektionsspecifik vård. Vi arbetar kontinuerligt för hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö.

Förutom att bedriva patientvård tillhör personalen olika arbetsgrupper och kan på så sätt vidareutveckla sig inom andra områden utöver infektionssjukvård.

På vår avdelning arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team, som backas upp av olika supportfunktioner som avdelningssekreterare, bemanningsassistenter, utbildningssjuksköterska, kvalitetsansvarig sjuksköterska, apotekare, receptarie, läkemedelsansvarig sjuksköterska, sjukgymnast, och dietist vid behov. Ledningsorganisationen på avdelningen består av en avdelningschef, tre gruppchefer och en medicinskt ansvarig läkare.

Dagens problem med ökning av multiresistenta mikroorganismer innebär höga vårdhygieniska krav och specifik infektionssjukvård, därför arbetar vi kontinuerligt med dessa frågor för att säkerställa att vi följer utvecklingen som sker och redan fastställda riktlinjer.