Rehabilitering och smärtcentrum

Händer som håller varandra.
Rehabilitering och smärtcentrum

Verksamhetsområdet består av tre sektioner: Hälsoprofessioner, Smärtcentrum och Rehabiliteringsmedicin. Samtliga sektioner kännetecknas av välfungerande interprofessionellt samarbete. Vi bedriver våra uppdrag i de flesta av sjukhusets kliniska processer. Verksamhetsområdet har två egna slutenvårdsavdelningar som riktar sig mot långvarig smärta och rehabiliteringsmedicin.  Vi är experter på arbetsterapi, fysioterapi, logopedi, nutrition, psykosocialt arbete, rehabiliteringsmedicin och smärtlindring.  Som en del i detta ligger ett stort fokus på forskning och framsteg, både inom och utanför sjukhuset. 

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss

Våra enheter

Forskning och utbildning

Forskningen vid smärtcentrum bedrivs inom ett brett spektrum. Den omfattar bland annat molekylära och genetiska mekanismer på smärta, sökandet efter nya läkemedel och andra behandlingsmetoder samt utvecklandet av nya diagnostiska metoder med snabb applikation till behövande patienter. Vi utforskar även effekter av olika behandlingsprogram och studerar psykologiska och sociala faktorers roll för patienter med smärtproblematik. Vår bas för klinisk forskning är de patienter som behandlas vid Smärtcentrum och den biobank som byggts upp, som även omfattar bidrag från internationella partners.

 Läs mer