Rehabilitering och smärtcentrum

Händer som håller varandra.
Rehabilitering och smärtcentrum

Våra enheter

Forskning och utbildning

Forskningen vid smärtcentrum bedrivs inom ett brett spektrum. Den omfattar bland annat molekylära och genetiska mekanismer på smärta, sökandet efter nya läkemedel och andra behandlingsmetoder samt utvecklandet av nya diagnostiska metoder med snabb applikation till behövande patienter. Vi utforskar även effekter av olika behandlingsprogram och studerar psykologiska och sociala faktorers roll för patienter med smärtproblematik. Vår bas för klinisk forskning är de patienter som behandlas vid Smärtcentrum och den biobank som byggts upp, som även omfattar bidrag från internationella partners.

 Läs mer