Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Rehabilitering och smärtcentrum

Händer som håller varandra.
Rehabilitering och smärtcentrum

Verksamhetsområdet består av tre sektioner: Hälsoprofessioner, Smärtcentrum och Rehabiliteringsmedicin.

Samtliga sektioner kännetecknas av välfungerande interprofessionellt samarbete. Vi bedriver våra uppdrag i de flesta av sjukhusets kliniska processer. Verksamhetsområdet har två egna slutenvårdsavdelningar som riktar sig mot långvarig smärta och rehabiliteringsmedicin. Vi är experter på arbetsterapi, fysioterapi, logopedi, nutrition, psykosocialt arbete, rehabiliteringsmedicin och smärtlindring. Som en del i detta ligger ett stort fokus på forskning och framsteg, både inom och utanför sjukhuset. 

Arbeta på Rehabilitering och smärtcentrum

Vi erbjuder en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och ett fint samarbete mellan alla arbetsgrupper.

Läs om det vi kan erbjuda hos oss

Våra sektioner