Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi

Kollegor samtalar.

HLFYS, Luft, cirkulation och puls – utan oss inget liv

Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi är ett verksamhetsområde som arbetar med högkvalificerad vård och behandlingar inom hjärtsjukvård och lungmedicin samt funktionsdiagnostik. 

Kontaktinformation

Helene Wallstedt, verksamhetschef

Cecilia Jakobsson, biträdande verksamhetschef

Monica Andersson, verksamhetssekreterare

Vår verksamhet