Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi

Verksamhetsområde hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi ger högkvalificerad vård och behandlingar inom hjärtsjukvård och lungmedicin.

Våra mottagningar och avdelningar

Hjärtsjukdomar

Klinisk fysiologi

Lung- och allergisjukdomar