Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi

Kollegor samtalar.

Verksamhetsområde hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi ger högkvalificerad vård och behandlingar inom hjärtsjukvård och lungmedicin.

Våra sektioner