Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Lung- och allergisjukdomar

Vårdpersonal samtalar i korridor.

Här utreds och behandlas alla lungsjukdomar och vården är både akut och
planerad.

De största diagnosgrupperna är kronisk obstruktiv lungsjukdom
(KOL) och lungcancer.

Våra mottagningar och avdelningar

Utbildning

Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus och i och med det tar vi emot olika kategorier av studerande, vilka kommer från grundutbildningar och specialistutbildningar inom de olika vårdprogrammen. Det kan hända att kandidater följer en läkare i hans/hennes arbete.
På Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi har vi ett brett utbud av egna utbildningar och för många personalgrupper.

Kontaktinformation Lung- allergi- och sömnforskningen

Akademiska sjukhuset
Ingång 40, 2 trappor
751 35 Uppsala
E-post
lungforskning@akademiska.se

Forskningssköterskor 018-611 40 64 eller 018-611 41 19
Sekreterare 018-611 02 29

Forskning

Inom verksamhetsområdet bedrivs forskning på alla våra tre sektioner.

 Läs mer om vår forskning