Lung- och allergisjukdomar

Vårdpersonal samtalar i korridor.

Här utreds och behandlas alla lungsjukdomar och vården är både akut och
planerad.

De största diagnosgrupperna är kronisk obstruktiv lungsjukdom
(KOL) och lungcancer.

Våra mottagningar och avdelningar

 

ST-kurs 20-23 mars 2023

Kursen syftar till att lära ut diagnostik och behandling av olika typer av andningssvikt såsom respiratorisk insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné.

 Läs mer och anmäl dig här

Forskning och utbildning

Forskning

Hos oss bedrivs forskningsarbeten kontinuerligt inom astma, allergi, lungcancer, KOL och sömn. Vi deltar också i läkemedelsprövningar.

Vi behöver ofta hjälp av personer i olika forskningsprojekt. Om du är intresserad av att delta i forskning så kontakta gärna oss via nedanstående formulär. Du förbinder dig inte att delta utan bara att vi kan komma att tillfråga dig om det blir aktuellt.
Tyvärr har vi oftast inte möjlighet att betala ut någon ersättning för deltagande.

Pågående forskning

Utbildning

Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus och i och med det tar vi emot olika kategorier av studerande, vilka kommer från grundutbildningar och specialistutbildningar inom de olika vårdprogrammen. Det kan hända att kandidater följer en läkare i hans/hennes arbete.
På Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi har vi ett brett utbud av egna utbildningar och för många personalgrupper.

Kontaktinformation Lung- allergi- och sömnforskningen

Akademiska sjukhuset
Ingång 40, 2 trappor
751 35 Uppsala
E-post
lungforskning@akademiska.se

Forskningssköterskor 018-611 40 64 eller 018-611 41 19
Sekreterare 018-611 02 29