Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Lungavdelning 50 E2

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 40 70

Besökstider

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 50, 3 trappor

 Hitta till ingång

Om oss

Hos oss vårdar vi i första hand patienter med svåra lungsjukdomar som KOL, lungcancer, cystisk fibros och andningssvikt. Till största del tar vi emot patienter från akuten och andra vårdavdelningar men vi har även planerad verksamhet.

Till oss hör också en dagvård, där vi utreder och behandlar framförallt lungcancer.
I det dagliga arbetet samarbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietist och kurator för att tillsammans ge patienten en individuellt anpassad vård och behandling.