Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Lung- och allergi­mottagningen

1177

E-tjänster

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 Logga in

Telefon

018-611 40 68

Öppettider
Måndagar 7.30-16
Tisdagar 7.30-16
Onsdagar 8.30-16
Torsdagar 7.30-16
Fredagar 7.30-12

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 50, bottenvåningen

 Hitta till ingång

Om oss

Hos oss utreds, diagnostiseras och behandlas olika lung- och allergisjukdomar.

Ska du kontakta oss på telefon?

Då Lung- och allergimottagningen består av flera olika enheter/behandlingsområden kan telefontiderna skilja sig från varandra. I telefon får du ett antal olika menyval som gäller de olika enheterna.

 1. Allergienheten 
  Telefontid måndag, tisdag, torsdag, fredag 8-9.30
  onsdag 8.30-9.30
 2. Lungsjukdomar
  Telefontid måndag, tisdag, torsdag, fredag 8-9.30
  onsdag 8.30-9.30
 3. Syrgasenheten
  Telefontid måndag, tisdag, torsdag, fredag 8-9
  onsdag 8.30-9.30
 4. Rådgivning
  måndag - torsdag 10.30-11.30
 5. Ingrepp
  Telefontid måndag-torsdag 8-15, fredag 8.30-12
 Här hittar du information om Sömnapnémottagningen

Våra enheter och behandlingsområden

Vi utför pricktester, hudtester, provokationer, lungfunktionstester och allergenspecifik immunterapi. Husläkare och specialistläkare remitterar hit men även utomlänspatienter tas emot. Utredning och provtagning inför läkarbesök bedöms individuellt.

 

Du kommer till oss på remiss från primärvården, slutenvården eller återbesök efter inläggning. Du remitteras hit om man till exempel har oklar diagnos, svår KOL eller komplicerade sjukdomstillstånd.
Här får du träffa många olika yrkesgrupper som hjälper till med olika saker i din behandling.

Vi utför olika undersökningar som spirometri, reversibilitetstest och tar blodprover för att kunna diagnostisera lungsjukdomar som till exempel astma eller lungfibros.

Oftast görs undersökning och diagnostik här men den fortsatta behandlingen fullföljs hos husläkaren.

Du som har gjort en lungtransplantation
Regelbundna kontroller med blodprovstagning hos oss. Detta sköts i samarbete med det centra där transplantationen är utförd.

Vi har hand om utprovning av syrgasbehandling för hemmabruk till våra patienter.

Syrgas, som är ett läkemedel, sätts in vid långvarig syrebrist som mäts i blodet. Syrgas är inget luftrörsläkemedel som kan påverka andfåddhet utan syftar till att höja syrenivåerna i blodet. Vid misstanke om lågt syrevärde i kroppen skickas remiss till Lung-och allergimottagningen och vi utreder då om det kan bli aktuellt med syrgasbehandling.

Lungcancer

När du eller din närstående vårdas hos oss ställs du förmodligen inför nya frågor och funderingar. Här får du som ska utredas eller behandlas veta mer om vilka du träffar på sjukhuset, hur du kan förbereda dig och hur behandlingen går till.

 Informationssidor om lungcancer