Lung-och allergimottagningen

1177 Vårdguiden

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt sätt kontakta oss- dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och omboka tid eller förnya recept.

 Logga in

Telefon

0186114068

Telefontider
Måndagar 7.30-9
Mån - tor 14.30-15.30
Tisdagar 8.30-10
ons - fre 7.30-9

Öppettider

Öppettider
Måndagar 7.30-16
Tisdagar 8.30-16
ons - tor 7.30-16
Fredagar 7.30-12

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 50, bottenvåningen

 Hitta till ingång

Hos oss utreds, diagnostiseras och behandlas olika lung- och allergisjukdomar.

Allergiutredning

Vi utför pricktester, hudtester, provokationer, metakolintester, spirometri och allergenspecifik immunterapi. Husläkare och specialistläkare remitterar hit men även utomlänspatienter tas emot. Pricktest ingår när man kommer hit första gången. Övrig utredning och provtagning inför läkarbesök bedöms individuellt.

Bokning och rådgivning

Tidsbokning- menyval nr 1 :måndag, onsdag-fredag 8-9.30 samt tisdag 8.30-9.30

Telefonrådgivning- menyval nr 3: måndag och onsdag-fredag 7.30-9.00 samt måndag-torsdag 14.30-15.30

Återbud: endast ASIT, 018-611 41 11

Hemventilatorenheten

Vi tar emot och följer upp patienter som har ventilator i hemmet. Patienter kommer för att träffa läkare, och sjukgymnast för uppföljning av hur behandlingen fungerar i hemmet. Vi gör spirometrier, tar artärgas och går igenom ventilatorn.

Bokning och rådgivning

018-611 52 64 mån-fre 8-10
018-611 40 70 övrig tid

Lungsjukdomar

Man kommer till oss på remiss från primärvården, slutenvården eller återbesök efter inläggning. Man remitteras hit om man till exempel har oklar diagnos, svår KOL eller komplicerade sjukdomstillstånd.
Här får du träffa många olika yrkesgrupper som hjälper till med olika saker i din behandling.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten fokuserar på de vardagliga aktiviteterna i livet som att sköta sig själv, andra, sitt hem, hushåll, arbete och fritid och att finna lösningar på de aktivitetsproblem som kan uppstå.

Andningsproblem ger nedsatt ork vilket minskar förmågan att kunna utföra det du vill, behöver och måste göra för att ha en fungerande vardag. Arbetsterapeuten hjälper dig med att strukturera och prioritera bland aktiviteter för att finna aktivitetsbalans, samt instruerar hur du kan utföra dina aktiviteter på ett mer energibesparande sätt.

Arbetsterapeuten arbetar också med utprovning och förskrivning av tekniska hjälpmedel för att underlätta i vardagen. Skulle du behöva anpassning av din bostad på grund av din sjukdom, kan arbetsterapeuten vara en förmedlande länk till distriktsarbetsterapeuten som ombesörjer detta.

Astma/KOL-sjuksköterska 018-611 41 01

Sjuksköterskan hjälper dig med telefonrådgivning, nybesök via remiss samt återbesök från vårdavdelning eller mottagning samt deltar i patientutbildningen (KOL-utbildningen) och utför kontroller inför läkarmottagning 1 gång/vecka.

Dietist 018-611 43 70

KOL är en sjukdom där maten kan få stor betydelse. Ett tillräckligt energi- och näringsintag är viktigt, då viktnedgång och undernäring är ett vanligt problem, till stor del på grund av att det ökade andningsarbetet gör att kroppens energiförbrukning ökar. Aptitlöshet, andnöd, snabb mättnadskänsla och trötthet kan dessutom göra det svårt att äta.
Stor övervikt kan också vara ett problem vid KOL, då andning och rörelse kan försvåras.
Dietisten hos oss kan informera dig som har KOL om bra mat och ge dig individuella kostråd utifrån dina behov. Din läkare eller sjuksköterska hjälper dig att träffa dietisten

Kurator 018- 611 36 04

Till kuratorn kan du som patient eller anhörig vända dig för stöd-, kris- eller bearbetande samtal. En kurator är sjukvårdens psykosociala expert och har kunskap om samhällets resurser och kan informera i exempelvis frågor som rör arbete, ekonomi och socialförsäkring. Kuratorn kan även hjälpa till i kontakten med andra vårdgivare och myndigheter.

Vid misstanke eller besked om en allvarlig sjukdom eller vid en traumatisk händelse väcks många tankar och känslor hos både patient och anhörig och man kan känna oro och ovisshet om hur situationen skall hanteras. Att leva med en kronisk eller allvarlig sjukdom kan innebära stora förändringar av livssituationen, både praktiskt och känslomässigt.

Målet för kuratorns arbete är att genom sociala och psykologiska insatser bidra till bästa möjliga hälsa och välbefinnande för dig som patient som utreds, behandlas och vårdas hos oss.

Patienter och anhöriga har möjlighet att själva eller via personal ta kontakt med vår kurator på telefon 018-6113604. Du som är barn eller tonåring är också välkommen att vända dig till kuratorn om någon i din familj är patient hos oss.

 Läs om KOL-utbildningen här

Lungundersökningar

Vi utför olika undersökningar som spirometri, reversibilitetstest och tar blodprover för att kunna diagnostisera lungsjukdomar som till exempel astma eller lungfibros.

Oftast görs undersökning och diagnostik här men den fortsatta behandlingen fullföljs hos husläkaren.

Du som har gjort en lungtransplantation
Regelbundna kontroller med blodprovstagning hos oss. Detta sköts i samarbete med det centra där transplantationen är utförd.

Du som har tuberkulos
Vi utför smittspårning för att hitta en eventuell smittkälla och för att förhindra att andra i din omgivning blir sjuka. Detta arbete gör vi i samarbete med smittskyddsenheten i Uppsala län.

Tuberkulintest
Vi sätter tuberulintest på de som ska påbörja någon form av vårdutbildning. Remiss krävs för ett PPD-test. Tillsvidare har vi ingen drop-in.

Syrgasenheten

Vi har hand om utprovning av syrgasbehandling för hemmabruk till våra patienter.

Syrgas, som är ett läkemedel, sätts in vid långvarig syrebrist som mäts i blodet. Syrgas är inget luftrörsläkemedel som kan påverka andfåddhet utan syftar till att höja syrenivåerna i blodet. Vid misstanke om lågt syrevärde i kroppen skickas remiss till Lung-och allergimottagningen och vi utreder då om det kan bli aktuellt med syrgasbehandling.