Klinisk fysiologi

Vårdpersonal samtalar med kvinnlig patient i säng.

Om oss

Vid Klinisk fysiologi tar vi reda på hur kroppens stora organ fungerar.

Vi utför fysiologiska undersökningar av kroppens funktioner för att fastställa eller utesluta sjukdom, mäta grad av funktion samt följa effekt av behandling. Våra undersökningar utförs på klinisk fysiologiska mottagningen och kärl- och hjärtultraljudslaboratoriet.

Kontaktinformation

Helene Wallstedt
verksamhetschef

Roosmarijn Westland Wurmbach
sektionschef

Elisabet Lindström
biträdande sektionschef

Terese Ahrne
avdelningschef