Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

ST på Klinisk fysiologi

Två läkare diskuterar ett provresultat från röntgen

Klinisk fysiologi omfattar undersökningar av många organsystem och då framför allt hjärta, lungor, mage-tarm och kärlsystemet.

Klinisk fysiologi blev egen basspecialitet 2015 och som ST-läkare erbjuds du en fullständig specialistutbildning i Klinisk Fysiologi.

Du kommer att få en personlig handledare som du tillsammans med lägger upp en specifik utbildningsplan under ca 5 år beroende på tidigare tjänstgöring och erfarenhet inom specialiteten. Här ingår även sidotjänstgöring på 6 månader i nuklearmedicin och ytterligare 3 mån i t.ex. kardiologi, lungmedicin eller bildfunktion (exempelvis med MR) vilket ingår i specialiteten.

Undervisning sker fortlöpande under handledning av äldre kolleger med efterhand allt större självständighet och "körkort" inom de olika metoderna inom specialiteten. Dessutom ingår kurser och konferenser. För det vetenskapliga arbetet kommer ca 10 veckors forskningstid att erbjudas.