Hjärtsjukdomar

Kvinnlig läkare undersöker patient med stetoskop.

Här bedrivs hjärtsjukvård för länsinvånare och regionvård för patienter från Södermanland, Västmanland, Dalarna, Gästrike-Hälsingland och Åland.

Utredning och behandling sker inom tre huvudinriktningar:

Arytmi: Störningar i hjärtrytmen

Hjärtsvikt: Svår akut eller kronisk hjärtsvikt, klaffel eller pulmonel arteriell hypertension

Ischemi: Akut eller kronisk kranskärlssjukdom

Arbeta på hjärtintensiven

Bli en del av en spännande och utvecklande arbetsplats.

Bli en del av en spännande och utvecklande arbetsplats.

Aktuellt

Välkomna att delta i vår grundläggande kurser i hjärtsjukvård 2024

Forskning

Inom verksamhetsområdet bedrivs forskning på alla våra tre sektioner.

 Läs mer om vår forskning