Hjärtsjukdomar

Kvinnlig läkare undersöker patient med stetoskop.

Här bedrivs hjärtsjukvård för länsinvånare och regionvård för patienter från Södermanland, Västmanland, Dalarna, Gästrike-Hälsingland och Åland.

Utredning och behandling sker inom tre huvudinriktningar:

Arytmi: Störningar i hjärtrytmen

Hjärtsvikt: Svår akut eller kronisk hjärtsvikt, klaffel eller pulmonel arteriell hypertension

Ischemi: Akut eller kronisk kranskärlssjukdom

Arbeta på hjärtintensiven

Bli en del av en spännande och utvecklande arbetsplats.

Bli en del av en spännande och utvecklande arbetsplats.

Forskning

Inom verksamhetsområdet bedrivs forskning på alla våra tre sektioner.

 Läs mer om vår forskning