Hjärtsjukdomar

Kvinnlig läkare undersöker patient med stetoskop.

Här bedrivs hjärtsjukvård för länsinvånare och regionvård för patienter från Södermanland, Västmanland, Dalarna, Gästrike-Hälsingland och Åland.

Utredning och behandling sker inom tre huvudinriktningar:

Arytmi: Störningar i hjärtrytmen

Hjärtsvikt: Svår akut eller kronisk hjärtsvikt, klaffel eller pulmonel arteriell hypertension

Ischemi: Akut eller kronisk kranskärlssjukdom

Kurs i hjärtsjukvård för sjuksköterskor

Välkommen att anmäla dig till vår kurs i hjärtsjukvård den 24-27 april 2023.

 Läs mer om kursen och anmäl dig här

Arbeta på hjärtintensiven

Bli en del av en spännande och utvecklande arbetsplats.

Forskning kardiologi

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken och har den högsta kostnaden för läkemedelsbehandling i Sverige. Under mer än 15 år har Kardiologigruppen varit ett nationellt center för forskning och utveckling kring kranskärlsjukdom och dess komplikationer, samt under senare år för strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer. Forskningen omfattar såväl registerbaserade studier och cellbiologisk forskning som stora kliniska prövningar med patienter och kontrollpersoner från många olika länder.

Med målet att förbättra behandling och omhändertagande av den enskilda patienten bedriver vi forskningsprojekt inom följande områden:

Sjukdomsförekomst och sjukdomsmekanismer

• Epidemiologiska register och kohortstudierstudier

• Patofysiologiska studier

Diagnos, risk bedömning och individualiserad behandling

• Biomarkörstudier

• Bilddiagnostik studier (Imaging)

Utvärdering av nya (och gamla) terapier

• Internationella läkemedelsprövningar

• Oberoende register randomiserade kliniska prövningar

• Observationella register- och kohortstudier

Implementation av nya terapier

• Observationella registerstudier

Kontaktuppgifter

Bertil Lindahl, överläkare/professor
Carina Blomström Lundqvist, överläkare/professor
Johan Sundström, specialistläkare/professor
Stefan James, överläkare/professor