Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Nationell högspecialiserad vård gällande viss vård vid könsdysfori

På Akademiska sjukhuset bedrivs forskning, högspecialiserad utredning, viss behandling och uppföljning vid könsdysfori. All utredning och eventuell behandling sker i linje med Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd. 

Akademiska sjukhuset har fått förtroendet att i samarbete med Region Stockholm bedriva nationell högspecialiserad vård gällande viss vård vid könsdysfori. Socialstyrelsen beskriver att målet med nationell högspecialiserad vård är att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt.

Viss vård vid könsdysfori kommer, enligt Socialstyrelsens beslut, att bedrivas som nationell högspecialiserad vård från och med 2024-01-01. De förändringar som beslutet medför kommer att genomföras gradvis under 2024.

Könsdysforivården kommer fortsatt att finnas tillgänglig för patienter. Information om eventuella förändringar i vårdkedjan kommer att kommuniceras när beslut fattas. Informationen kommer att publiceras här på hemsidan, i sedan tidigare etablerade samverkansforum samt till berörda individer om behov finns.

Syftet med nationell högspecialiserad vård, och det Region Uppsala i samverkan med Region Stockholm strävar efter, är att öka tillgängligheten, minska väntetiderna och främja en jämlik vård.

Enheter som bedriver högspecialiserad vård vid könsdysfori:

Könsidentitetsmottagningen har ett samordningsuppdrag gällande könsdysforivården vid Akademiska sjukhuset. Tillståndsinnehavare är Region Stockholm, som enligt Socialstyrelsens beslut samverkar med Akademiska sjukhuset som samarbetspartner. 

Här kan du läsa om den nationella högspecialiserade vården som bedrivs på Akademiska sjukhuset: Nationell högspecialiserad vård | Akademiska