Foniatrimottagningen

Telefon

0186115353

Öppettider

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 79, bv

 Hitta till ingång

På foniatrimottagningen undersöks, utreds och behandlas patienter med sjukdomar som berör luftvägen och stämband.

På mottagningen bedrivs akut och planerad specialistvård samt högspecialiserad vård. De akuta besöken utgörs främst av patienter med svåra infektioner inom öron-, näs- och halsområdet, övre luftvägs- och sväljningsproblem, blödningar och yrsel. Den högspecialiserade vården, som till stor del är Region- och Riksvård, innefattar främst patienter med tumörsjukdomar och luftvägssjukdomar.