Palliativt centrum

Kvinnlig vårdpersonal undersöker manlig patient i säng.

Palliativt centrum ligger på Genetikvägen i Ultuna. Här finns avdelningen för specialiserade hemsjukvård (ASH) med cirka 50 platser för vård i hemmet. Palliativa konsultteamet (PKT) har en rådgivande funktion för vårdpersonal inom alla vårdformer i Uppsala län och palliativ avdelning 78 CX finns vid ingång 78 på Akademiska sjukhuset.

Kontaktinformation

Besöksadress
Palliativt centrum,
Genetikvägen 1, 756 51 Uppsala

E-post
palliativt.centrum@akademiska.se

Sektionschef
Kristina A Johansson