Palliativt centrum

Kvinnlig vårdpersonal undersöker manlig patient i säng.

Palliativt centrum är beläget utanför sjukhuset och består av tre avdelningar. Här finns avdelningen för specialiserade hemsjukvård (ASH) för specialiserad vård i hemmet, hospice för specialiserad slutenvård och palliativa konsultteamet (PKT) en rådgivande funktion för personal som arbetar med patienter i livets slutskede inom Uppsala län.

Kontaktinformation

Besöksadress
Palliativt centrum,
Genetikvägen 4, 756 51 Uppsala

E-post
palliativt.centrum@akademiska.se

Michael Bergqvist
Tillförordnad sektionschef

Maria Bonnevier
Avdelningschef
018-611 94 91