Palliativt centrum

Palliativt centrum ligger på Genetikvägen i Ultuna. Här finns hospice med 12 vårdplatser för inneliggande vård samt Avdelningen för specialiserade hemsjukvård (ASH) med cirka 50 platser för vård i hemmet. Palliativa konsultteamet (PKT) har en rådgivande funktion för vårdpersonal inom alla vårdformer i Uppsala län.

Centrumet består av tre avdelningar:

Besöksadress
Palliativt centrum,
Genetikvägen 1, 756 51 Uppsala

E-post
palliativt.centrum@akademiska.se

Sektionschef
Martin Dreilich