Avdelningen för specialiserad hemsjukvård

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

0186110935

Besöksadress

Palliativt centrum, Genetikvägen 4, Uppsala

Från och med 1 januari 2017 finns Avdelningen för specialiserad hemsjukvård f.d. Sjukvårdsteamet inom Akademiska sjukhuset och Palliativt centrum efter övergång från Vård & omsorg inom Uppsala kommun. Alla yrkesroller finnas kvar inom teamet efter övergången och du som vid övergången får stöd av avdelningen kommer behålla samma vård utifrån läkares beslut.

Vi är en tjänst till dig som är i behov av avancerad medicinsk vård i hemmet och som bor i Uppsala eller Knivsta kommun. Teamet kommer på planerade hembesök till dig som behöver specialiserad medicinsk vård i hemmet. Vi kan besöka dig en gång i veckan upp till flera gånger per dygn beroende på hur dina behov ser ut och kan även göra akuta hembesök.

Du och dina närstående kan nå oss dygnet runt via Trygghetsjouren. Vi har alltid tillgång till läkare och kan även ordna med inläggning på vårdavdelning med kort varsel.

Utan kostnad
All vård du får genom oss, och de läkemedel du behöver, är kostnadsfri. Du kan även låna hjälpmedel kostnadsfritt genom oss.

På avdelningen arbetar:

  • Sjuksköterskor
  • Läkare
  • Kurator
  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut
  • Sekreterare