Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Hospice­avdelningen i Uppsala

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 70 08

Besök oss

Vi har fria besökstider.

Besöksadress

Palliativt centrum, Genetikvägen 4, Uppsala

 Hitta till ingång

Hospice är en avdelning för patienter med komplexa symtom. Avdelningen har 11 vårdplatser och är belägen utanför sjukhusområdet.

Hospice bedriver specialiserad palliativ vård med fokus på symtomlindring, bästa möjliga livskvalité och stöd till närstående. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Vi har fria besökstider. Antal besökare kan komma att regleras. Det är viktig att inte komma till oss om du har sjukdomssymtom. Hund får gärna komma på besök till hospice efter överenskommelse.