Pallativ mottagning

1177

Här kan du göra dina ärenden dygnet runt. Logga in för att se vilka e-tjänster vår mottagning erbjuder.

 1177.se

Telefon

018-61 75 790

Besök oss

Besöksadress

Palliativt centrum, Genetikvägen 4, Uppsala

 Hitta till besöksadress

Mottagningen vänder sig till patienter som ännu inte har behov av specialiserad hemsjukvård eller palliativ slutenvård. Syftet är att fånga in personer som fått besked om svår obotlig sjukdom och ge dem rätt stöd, exempelvis symtomlindring och hjälp med planeringen av framtida vårdbehov.

Mottagningen arbetar diagnosöverskridande med alla patienter med svår obotlig sjukdom vid livets slut. Fokus är symtomlindring vid smärta, illamående, andnöd, oro/ångest eller förvirring, men också hjälp med vårdplanering. Andra insatser handlar om god munhälsa och trycksårsförebyggande åtgärder. Mottagningen gör även enklare behandlingar såsom blodtransfusion.  

Palliativa mottagningen är en del av Palliativt centrum.