Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kvinnofrids­mottagningen

Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon

020-50 50 50

Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld och sexuella övergrepp.

 Läs mer

Kvinnofridsmottagningen

018-611 27 92

Telefontider
Mån - Fre 8-12
Mån - Fre 12.30-16

Besök oss

Öppettider
Mån - Fre 8-16.30

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ing 18

 Hitta till ingång

Till kvinnofridsmottagningen kan du som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd. Hos oss träffar du kvinnliga sjuksköterskor och läkare som kan ge psykosocialt stöd och göra en medicinsk bedömning. Mottagningen är öppen måndag till fredag 8-16.

Du erbjuds samtalsstöd med sjuksköterska/barnmorska som är vana att samtal med människor i kris.
Initialt är det ofta aktuellt med krisbehandling som sedan följs upp med stödsamtal under en längre period. Vi kan även hjälpa till med en första kontakt med myndigheter och organisationer.

Det finns också möjlighet att träffa en läkare för en medicinsk bedömning. Erfarenhet av våld kan påverka hälsan både fysiskt och psykiskt. När det gäller sexuella övergrepp samarbetar vi även med kvinnosjukvården på Akademiska sjukhuset.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Om du behöver någon att prata med kan du ringa Kvinnofridslinjen, som är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Du kan ringa dygnet runt, samtalet är gratis och du kan vara anonym. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Även närstående är välkomna att ringa. Observera att det inte går att skicka sms till Kvinnofridslinjen.

Reaktioner på våld och hot

För dig som blivit utsatt

Det är fullt normalt att du reagerar känslomässigt och fysiskt på det våld och hot som du utsatts för. Du kanske kommer att överraskas av känslor som du inte varit beredd på och som du kanske inte vet hur du skall hantera.

Dramatiska händelser har en tendens att etsa sig fast i minnet och återkomma när man minst anar det. Det är därför viktigt att du försöker få någon att prata med om det du varit med om, i så nära anslutning till händelsen som möjligt.

Vad är en normal reaktion?

Människor reagerar på våld och hot på en rad olika sätt och kan reagera olika på likartade händelser. Somliga reagerar omedelbart. För andra kan reaktionen dröja, till och med flera år. Om du är oroad över dina egna eller dina anhörigas reaktioner skall du komma ihåg att det är normalt att reagera på svåra situationer. Reaktioner kan också komma hos dem som har bevittnat våld eller hos dem som oroar sig för egen eller andras säkerhet.

Att uppleva en svår händelse kan påverka dig på flera sätt. Reaktionerna är naturligtvis indviduella men det finns många känslor och yttringar som är gemensamma för våldsoffer, speciellt vid upprepat pågående våld.

Exempel på reaktioner

Fysiska

Magproblem, ändrade sömn- och matvanor, svettningar, snabb puls, bröstsmärtor, yrsel, huvudvärk, rygg- eller nacksmärtor, utmattning.

Känslomässiga

Sorg, skuld, skam, ångest, ilska/raseri, mardrömmar, känslomässig berg- och dalbana, kontrollförlust, isoleringskänsla, rädsla för fortsatt våld, förstumning, vanmakt, hjälplöshet, hopplöshet eller kraftlöshet, förtvivlan.

Relationsmässiga

Tillitsförlust, ändringar i sexuell aktivitet, generaliseringar gentemot andra, kritiska känslor gentemot andra, främlingsskap gentemot familj, vänner och arbetskamrater, ensamhetskänsla.

Intellektuella

Minnesstörningar, förvirring, störd tidsuppfattning, koncentrationssvårigheter, svårt att fatta beslut, självmordstankar, händelsen spelas upp inom en gång på gång, minnesblixtar.

Beteendemässiga

Drogmissbruk, isolering, otålighet, starka reaktioner på små förändringar i omgivningen, klamra sig fast vid människor, splittra dagliga aktiviteter, oförmåga att utföra saker man tidigare kunnat.

För dig som blivit utsatt för sexuellt övergrepp/våldtäkt

I lagen är det tydligt vad som är en våldtäkt. Sex ska vara frivilligt, om det inte är det så är det olagligt. Men när man själv hamnar i en sådan situation, till exempel efter en fest eller tillsammans med någon som man känner kan gränserna upplevas som mindre tydliga för många. Förväntningar, tjat och hot kan också göra det svårt att stå emot. Och det kan vara svårare än man tror att säga nej. Men ordet nej är inte avgörande. Om någon märker att du inte vill ha sex ska den respektera detta. Att ha sex med någon som inte vill det är dessutom kriminellt.

För dig som har blivit undersökt efter sexuellt övergrepp

På kvinnofridsmottagningen har vi erfarenhet av alla slags reaktioner på våld och övergrepp. Vi vet att en våldsam händelse kan upplevas som förvirrande och kaotisk och att det då kan vara svårt att ta till sig information. Vi vet också att det är viktigt att prata om det som har hänt, ofta flera gånger.