Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Lättläst information

Det här kan vi hjälpa dig med

Du kommer till oss på kvinnofridsmottagningen för att få stöd och hjälp om du har blivit slagen, hotad, illa behandlad eller haft sex mot din vilja.

Du får tala med någon som kan ge dig stöd. Vi som arbetar här är kvinnliga sjuksköterskor och läkare. Vi är vana vid att möta och tala med människor som mår dåligt.

Du ringer oss för att boka tid. Telefonnumret är 018-611 27 92.

Om det är akut kan du komma hit utan att boka tid. Vi har öppet klockan 8.00-16.30 måndag till fredag. Adressen är: Akademiska sjukhuset i Uppsala, ingång 18.

Du kan också ringa till Kvinnofridslinjen

Du kan också ringa till oss på Kvinnofridslinjen för att få stöd och information om du har blivit slagen, hotad, illa behandlad eller haft sex mot din vilja.

Är du släkt med någon eller vän till någon som har varit med om det, kan du också ringa till oss.

Vi har alltid öppet, det är alltid någon som svarar i telefonen och det är gratis.

Ingen kan se på din telefonräkning att du har ringt hit. Du får vara anonym, alltså inte säga vem du är.

Så ringer du Kvinnofridslinjen

Du ringer Kvinnofridslinjen på telefonnummer 020-50 50 50.

Har du hörselskada eller har du svårt att tala finns tjänsten Texttelefoni.

Vi har tolkar som översätter till de flesta språk. Du kan läsa mer på Kvinnofridslinjens webbplats. Adressen är www.kvinnofridslinjen.se


Det här är våld mot kvinnor

Förenta Nationerna, FN, säger att våld mot kvinnor är:

handlingar som ger skador på kroppen handlingar som ger skador på psyket att tvingas vara med om sex mot sin vilja.

FN säger också att hot om detta är våld.

FN säger också att frihetsberövande är våld. Frihetsberövande betyder att någon hindrar dig från att gå vart du vill.

Allt detta är brottsliga handlingar. Lagen förbjuder dem.

Våld mot kroppen

Våld mot kroppen kan vara till exempel örfilar, knuffar, drag i håret, stryptag, knivhugg och mordförsök.

Allt detta är ett brott och förbjudet. Du kan anmäla det till polisen.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan se olika ut. Du kanske blir skrämd, hotad eller förnedrad. En person kanske kallar dig hora, ful, eller dum i huvudet hela tiden. Det är psykiskt våld och kallas också psykisk misshandel.

Det kan vara svårt för någon att förstå att det är misshandel och det kan vara svårt att berätta om sådan misshandel.

Psykiskt våld kan också vara om din partner inte låter dig träffa andra människor, din släkt eller dina vänner, om du inte får göra det som du är intresserad av, och om din partner talar illa om dig inför andra.

Psykisk misshandel kan också vara hot mot dig, mot dina barn, dina husdjur eller dina saker eller dina pengar. Du kanske inte får äta, tvätta dig, sova eller åka till sjukhuset.

Det kan vara svårt att anmäla psykiskt våld till polisen, men om du ringer till oss kan du få stöd och information om vad du kan göra.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är: när din partner tjatar på dig för att ha sex även om du inte vill.

Du kanske blir tvingad att göra sexuella handlingar. Det är också sexuellt våld.

Om en partner slår en kvinna använder han ofta också sexuellt våld. Det händer att mannen våldtar kvinnan efter att han misshandlat henne.

Ibland tvingar mannen kvinnan att titta på porr eller ha sex med andra.

Allt detta är ett brott och förbjudet. Du kan anmäla det till polisen.

Hur du kan må efter våld

Människor som har varit med om våld känner på olika sätt. En del människor mår dåligt direkt efteråt, andra mår dåligt efter en längre tid.

Många kvinnor känner sorg, de skäms och tror att det är deras eget fel.

Du kan bli arg eller bli tyst eller känna maktlöshet.

Du kan få huvudvärk, ont i magen, och få svårt att sova. Du kan få svårt att äta och bli mycket trött.

Du kan få svårt att minnas och att koncentrera dig.


Våldtäkt

Många människor tror att våldtäkter bara händer i parker med främmande män. Men det är fel.

Våldtäkter händer oftare med en man som kvinnan redan känner och inomhus.

Det gör att det blir extra svårt att tala om för någon att du varit med om en våldtäkt.

Ibland kan det till och med vara svårt att förstå att det faktiskt var en våldtäkt.

Om du ska ha sex, ska du vilja det. Om du säger nej, betyder det nej.

Det är fel att hota någon eller att utnyttja någon som sover eller är full. Det är ett brott att ha sex med någon som inte vill.

Efter en våldtäkt

Människor mår väldigt olika efter en våldtäkt. En del mår dåligt direkt efteråt. För andra kan det ta lång tid innan de börjar känna känslor.

Du kanske inte vill anmäla till polisen eller berätta för någon.

Sjukvård och prover

Gå ändå så fort du kan till sjukvården för att få vård och för att ta prover. Personalen kan ta DNA-prover som senare kan användas som bevis, om du väljer att anmäla efter ett tag.

Personalen kan också ta prover för att se att du inte blivit sjuk.

Du får söka sjukvård även om du inte har skador på kroppen.

Anmäla till polisen

Du behöver inte anmäla till polisen. Du kan vänta tills du vill anmäla. Då finns redan de prover polisen behöver.

Samtalsstöd

Om du mår dåligt kan du få stöd i samtalsterapi ensam eller med andra. Många kvinnor som har blivit våldtagna tycker det är viktigt att få träffa andra som har varit med om samma sak.