För dig som blivit undersökt efter sexuellt övergrepp

På kvinnofridsmottagningen har vi erfarenhet av alla slags reaktioner på våld och övergrepp. Vi vet att en våldsam händelse kan upplevas som förvirrande och kaotisk och att det då kan vara svårt att ta till sig information. Vi vet också att det är viktigt att prata om det som har hänt, ofta flera gånger.

Alla reagerar olika efter ett sexuellt övergrepp

Att utsättas för våld och övergrepp är en händelse som kan påverka dig på olika sätt och alla människor reagerar inte lika. Det är inte ovanligt att den första reaktionen är att dra sig undan, att vilja glömma det som har hänt och försöka att själv gå vidare. En del bearbetar händelsen med familj och vänner direkt efter övergreppet. För andra kommer minnen från händelsen långt senare. Man kan ha oklara minnen och bilder av vad som egentligen hänt, eller också etsar sig händelsen fast i minnet.

Vad hände under det första sjukhusbesöket?

På sjukhuset togs du emot av jourhavande läkare, sjuksköterska och undersköterska. Läkaren gjorde en gynekologisk undersökning och dokumenterade eventuella skador. Provtagning och spårsäkring inför eventuell polisanmälan gjordes. Du fick eventuellt ett akut-p-piller för att undvika graviditet.

Om det första sjukhusbesöket inträffade efter februari 2016, fick du eventuellt vaccin mot hepatit B. Vaccination mot hepatit B ska upprepas för fullgott skydd. För att boka ny tid, kontakta infektionskliniken mottagning 2 på Akademiska sjukhuset, tel 018-611 56 23. Du kan också vända dig till din vårdcentral. Kontakt kan även ske via www.1177.se. Medtag remissen du fick vid första läkarbesöket till vaccinationstillfället.

Kontaktar kvinnofridsmottagningen mig?

Ja. Kort tid efter det första besöket på sjukhuset tar vi kontakt med dig för att höra hur du mår. Vi erbjuder dig också samtalskontakt, eftersom vi vet att det är viktigt att tala om det som har hänt.

Två till fyra veckor senare kallas du till en ny gynekologisk undersökning hos kvinnofridsmottagningens läkare. Då får du besked om provsvar och nya prover tas för att utesluta smitta i samband med det sexuella övergreppet.

Tre månader efter det första läkarbesöket kallar vi dig för ny blodprovstagning, för att utesluta blodsmitta.

Spårsäkringsprover

Spårsäkringsprover som togs vid första besöket sparas i två år och kan användas vid en utredning, om du väljer att göra polisanmälan längre fram.

Behöver du någon att prata med?

Om du behöver någon att tala med kan du också ringa till vår stödtelefon Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, som har öppet dygnet runt, året om. Samtalet är gratis och det syns inte på din telefonräkning.