Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Din behandling

Beroende på vad utredningen visar och vad som diskuteras under den uro-onkologiska mottagningen kommer behandling att erbjudas.

Behandlingsalternativen har olika biverkningar och det är ofta flera möjliga, i stort sett likvärdiga alternativ, som erbjuds En sammanvägning görs av alla resultat och fokus är att erbjuda en så effektiv, individualiserad och säker behandling som möjligt.

Behandling av lokaliserad prostatacancer

Det finns tre behandlingsalternativ vid diagnos av lokaliserad prostatacancer:

Vid högre ålder eller andra allvarliga sjukdomar kan så kallad symptomstyrd, palliativ (lindrande) behandling användas. Operation och strålbehandling görs för att helt ta bort tumören.

Patienterna delas in i tre riskgrupper: låg-, mellan- eller högrisk. Indelningen beror på tumörens aggressivitetsgrad bedömd av patolog, antal biopsier med tumörfynd och andelen tumör i dessa, fyndet vid ändtarmsundersökning och eventuell magnetkamera-undersökning.

Behandling av spridd prostatacancer

Prostatcancer sprider sig (metastaserar) i första hand till lymfkörtlar, bäckenet samt till skelettet, där grogrunden för cirkulerande prostatacancerceller är bra. Direkt överväxt på kringliggande organ förekommer. Spridning till lever och lungor förekommer i sena skeden. Vid spridd prostatacancer ges cellgifter i kombination med hormonbehandling. Även andra behandlingar kan sättas in.

Hormonbehandling

Hormonell behandling baseras på att största delen av prostatacancercellerna behöver manligt könshormon (androgener), testosteron eller liknande molekyler, för att bli till, växa och överleva. Genom att slå ut effekten av testosteron kan hormonbehandlingen, ofta under lång tid, hålla cancern i schack även om den spridit sig (metastaserat). Läs mer om hormonell behandling på cancerfonden.se.

Med tiden kan cancercellerna bli mindre känsliga för hormonbehandlingen. Det finns då olika behandlingar att välja mellan:

Cytostatikabehandling

Cytostatika kan ibland tillfälligt bromsa sjukdomen och minska symtomen. Innan cytostatikabehandlingen kallas du för att ta blodprov, endera hos onkologen, på lab eller på din vårdcentral.

Cytostatikabehandlingen ges på onkologiska dagvårdsavdelningen, ODA. Medicinerna ges i dropp, intravenöst. Behandlingen tar 30-60 minuter och du får gå hem samma dag. I samband med behandlingen får du medicin mot illamående samt kortison. Oftast ges 6 behandlingar med 3 veckors mellanrum.

Nya hormonpreparat

Genom att lägga till dem till en pågående kastrationsbehandling kan man ofta få sjukdomen att gå tillbaka ytterligare en tid. Behandlingen kräver inga särskilda förberedelser och ges i tablettform. Medicinen ges på recept och hämtas på apoteket. Du följs upp med täta kontroller, varannan månad, under behandlingen.

Isotopbehandling

Isotopbehandling kan används för att minska smärta vid prostatacancer som spridit sig till skelettet. Behandlingen ges på Nuklearmedicin, då det handlar om ett radioaktivt preparat. En nål sätts i ett blodkärl i armen och därefter injiceras Xofigo under några minuter. Därefter kan du gå hem. Total tidsåtgång är ca 20 minuter. Ofta ges 6 behandlingar med 4 veckors mellanrum.

Strålbehandling

Palliativ strålbehandling kan ges mot alla metastaser, framförallt skelettmetastaser. Det kan inte bota sjukdomen, men däremot lindra symtomen. Ofta räcker det med en stråldos för att ge god smärtlindring.

Benstärkande läkemedel

Vid behov kan benstärkande läkemedel ges. Det ges som spruta varje 6:e vecka. Du får sprutan i samband med besök till onkologkliniken.

Behandling av kastrationsresistent prostatacancer

Kastrationsresistent prostatacancer är ett stadium av prostatacancer där cirka 90 % utvecklar metastaser, främst i skelettet. Med tiden kan cancercellerna bli mindre känsliga för hormonbehandlingen. Det finns då flera olika behandlingar att välja mellan. Dessa sköts i huvudsak av onkologkliniken.