Operation - Radikal prostatektomi

Radikal prostatektomi innebär bortopererande av prostata och sädesblåsor och sedan hopfogning av urinblåsan till urinröret.

I vissa fall tas närbelägna lymfkörtlar bort och där det går utförs ingreppet nervsparande, så att det finns chans att återvinna erektionsförmågan efter operationen. Ingreppet tar ca två timmar. Prostataektomier utförs i regel med robotassisterad laparoskopi, och utförs endast i undantagsfall med öppen operation.

Efter robotassisterad prostatektomi får du som opererats stanna på sjukhuset i 1-2 dagar. Du får gå hem med en kateter i urinröret medan den nygjorda skarven mellan blåsa och urinrör läker. Katetern tas bort av uroterapeut eller kontaktsjuksköterska efter två veckor och du får då instruktion om knipövningar.

Tillfrisknandeperioden ligger på 3-6 veckor och sjukskrivningslängden beror på vilken slags arbete man har.

Biverkningar av botande behandling

Förlust av erektionsförmågan drabbar mer än hälften av de opererade patienterna, men detta är starkt beroende av tidigare förmåga och sexuell aktivitet, ålder och hur stor tumören är vid operationen. Efter strålbehandling besväras en andel av patienterna av urinträngningar och i en del fall kan även avföringsläckage uppstå. Erektionsförmågan påverkas också, men mer smygande än efter operation. Efter några år är biverkningarna av operation och strålning likvärdiga.