Strålbehandling

Onkologkliniken på Akademiska sjukhuset utför strålbehandling.

Det finns i huvudsak tre alternativ:

Yttre strålbehandling
Yttre strålbehandling - stavbehandling
Kombination av yttre strålbehandling och brachyterapi

Läs mer om alternativen nedan.

Vid högrisktumörer ges hormonbehandling i samband med strålningen. Den ges under en begränsad tid. Man inleder tre månader före strålningen och kan fortsätta upp till totalt 3 år.

Yttre strålbehandling

Förberedelser

1. Ett första besök görs 2-3 veckor före behandlingsstart. Man gör då en ultraljudsundersökning med inläggning av guldmarkörer (24 karat) i prostata. Markörerna läggs in i lokalbedövning. De används vid strålbehandlingen för att kunna rikta in strålfälten mot prostata.

2. Ett andra förberedande besök görs 1-2 veckor före behandlingsstart. Man gör då en datortomografiundersökning (CT) som används för att planera strålbehandlingen.

Behandling

Strålbehandlingen ges en gång per dag, måndag-fredag, 5 dagar i veckan, i fyra veckor. Totalt blir det 20 behandlingar. Vid varje behandling ges 3 Gray (Gy) och sammanlagt blir det 60 Gy.

Man ligger på rygg på en speciell brits. Strålbehandlingsapparaten kan röra sig runt britsen och ge strålning från olika håll. Det tar endast några minuter och man märker inte av själva strålningen. Hela besöket tar 10-15 minuter.

Biverkningar

Efter några veckor kan man få sveda och trängningar till vattenkastning, ökad avföringsfrekvens och eventuellt diarré. Mediciner mot biverkningarna finns. Ta då kontakt med personalen på strålbehandlingen.

Strålbehandling med stavkombination

Förberedelser

1. Ett första besök görs 2-3 veckor före behandlingsstart. Man gör då en ultraljudsundersökning med inläggning av guldmarkörer (24 karat) i prostata. Markörerna läggs in i lokalbedövning. De används vid strålbehandlingen för att kunna rikta in strålfälten i rätt läge.

2. Ett andra förberedande besök görs 1-2 veckor före behandlingsstart. Man gör två datortomografier, en vanlig i liggande och en i benstöd med en stav i ändtarmen. Undersökningarna används för att planera strålbehandlingen.

Upplägg av behandling

Strålbehandling med stav - 1 vecka Paus - 1 vecka Strålbehandling utan stav - 5 veckor

Strålbehandling med stav

Fyra behandlingar ges under en vecka. Man ligger på rygg med benen i benstöd och med en stav i ändtarmen. Staven används för att minska stråldosen till tarmslemhinnan. Vid varje behandling ges 5 Gray (Gy).

Strålbehandling utan stav

Strålbehandlingen ges en gång per dag, måndag-fredag, 5 dagar i veckan, i fem veckor. Totalt blir det 25 behandlingar. Vid varje behandling ges 2 Gy och sammanlagt blir det 50 Gy.

Man ligger på rygg på en speciell brits. Strålbehandlingsapparaten kan röra sig runt britsen och ge strålning från olika håll. Det tar endast några minuter och man märker inte av själva strålningen. Hela besöket tar ca 10-15 minuter. Hela behandlingstiden är 7 veckor.

Biverkningar

Efter första veckans stavbehandling och några veckor in i huvudbehandlingen kan man få sveda och trängningar till vattenkastning, ökad avföringsfrekvens och eventuellt diarré. Mediciner mot biverkningarna finns. Ta då kontakt med personalen på strålbehandlingen.

Kombination av yttre strålbehandling och brachyterapi

Brachyterapi - inre strålbehandling

Brachyterapi innebär tillfällig insättning av radioaktivt material i prostatan. Två behandlingar ges med två veckors mellanrum. Vid varje inre behandling ges 10 Gray (Gy). Dagen före behandling läggs man in på avdelning, oftast onkologavdelning 78B.

Själva behandlingen ges i ryggbedövning. Man ligger med benen i benstöd. Med hjälp av ultraljud sätts speciella nålar in i prostata. Nålarna sätts genom huden bakom pungen. Själva strålningen ges med en liten strålkälla som går in i nålarna under en kort tid, 15-20 minuter. Efter strålningen tas nålarna bort. Hela ingreppet tar 2 ½-3 timmar. Efter brachyterapin kan man ha blod i urinen varför man får en urinkateter som sitter kvar till nästa morgon. Dagen efter behandlingen får du gå hem.

Yttre strålbehandling

Förberedelser

Ett förberedande besök med datortomografi görs dagen före första brachyterapin. Under­sökningen görs för att planera strålbehandlingen.

Behandling

Strålbehandlingen ges en gång per dag, måndag-fredag, 5 dagar i veckan, i fem veckor. Totalt blir det 25 behandlingar. Vid varje behandling ges 2 Gy strålning och sammanlagt blir det 50 Gy för den yttre behandlingen. Man ligger på rygg på en speciell brits. Strålbehandlingsapparaten kan röra sig runt britsen och ge strålning från olika håll. Det tar bara några minuter och man märker ingenting av själva strålningen. Hela besöket tar 10-15 minuter. Total behandlingstid blir 7 veckor.

Biverkningar

Efter 2-3 veckors behandling kan man få sveda och trängningar till vattenkastning, ökad avförings-frekvens och eventuellt diarré. Mediciner mot biverkningarna finns. Ta då kontakt med personalen på strålbehandlingen.

Strålbehandling med brachyterapi

Brachyterapi innebär tillfällig insättning av radioaktivt material i prostatan, inre strålbehandling.

Behandling

Tre behandlingar ges med en till två veckors mellanrum. Total behandlingstid är ca 3-6 veckor. Dagen före behandling läggs du in på avdelning, oftast onkologavdelning 78B. Själva behandlingen ges i ryggbedövning. Man ligger med benen i benstöd. Med hjälp av ultraljud sätts speciella nålar in i prostata. Nålarna sätts genom huden bakom pungen. Själva strålningen ges med en liten strålkälla som går in i nålarna under en kort tid, 15-20 minuter. Efter strålningen tas nålarna bort. Hela ingreppet tar 2 ½ - 3 timmar. Efter brachyterapin kan man ha blod i urinen varför man får en urinkateter som sitter kvar till nästa morgon. Dagen efter behandling får du åka hem.

Biverkningar

En vecka efter första behandlingen kan man få sveda och trängningar till vattenkastning, Mediciner mot biverkningarna finns. Ta då kontakt med personalen på avdelningen eller brachyterapin.

Biverkningar av strålbehandling

De reaktioner som du kan få av behandlingen brukar komma efter cirka 2 veckor. Efter strålbehandling besväras en andel av patienterna av urinträngningar och även avföringsträningar kan uppstå. Erektionsförmågan påverkas också, men mer smygande än efter operation. Efter några år är biverkningarna av operation och strålning likvärdiga.

Täta trängningar

Slemhinnan i urinblåsan kan irriteras av behandlingen. Detta kan leda till täta trängningar och sveda i urinröret, vilket kan upplevas som en lindrig blåskatarr. Om du upplever dessa besvär, tala om det för personalen på strålbehandlingsavdelningen. Du kan lindra eventuella besvär med att dricka rikligt.

Även slemhinnan i ändtarmsöppningen kan irriteras av behandlingen och visar sig i form av klåda och lätt smärta. Detta kan lindras med hjälp av exempelvis Xyloproct salva. Detta finns receptfritt på apoteket. Besvären avtar efter avslutad strålbehandling.

Tarmbesvär

Efter cirka 2 veckors behandling kan du uppleva vissa besvär från tarmen. Dessa kan vara gaser och lindriga diarréer. Om du får diarré bör du undvika svårsmält mat såsom fibrer, starkt kryddad, stekt och fet mat. Fråga efter recept på läkemedel mot diarré vid behov.

Sexualitet

Strålbehandlingen kan innebära nedsatt potens. Läs mer om Sex och cancer på Cancerfondens webbplats.

Trötthet

Trötthet kan förekomma efter strålbehandling. Fysisk aktivitet kan minska besvären. Anpassa aktiviteterna till vad du orkar.