Aktiv monitorering

Många lågriskpatienter behöver inte behandlas direkt, utan man kan följa tumören över tid med regelbundna kontroller, så kallad aktiv monitorering.

Många lågriskpatienter behöver inte behandlas direkt, utan man kan följa tumören över tid med regelbundna kontroller, så kallad aktiv monitorering.

I dagsläget omfattar detta program en snar (inom 3-4 månader) ombiopsi, sedan biopsi vartannat år, samt PSA-kontroll och ändtarmsundersökning varje halvår. Om tumören visar tecken på tillväxt eller ökad aggressivitet, beslutas om ytterligare behandling. I många fall sker dock ingen eller minimal tillväxt under patientens livstid.

Mellanriskpatienter erbjuds i de flesta fall botande behandling, men enstaka personer kan, efter eget övervägande eventuellt monitoreras, men i dessa fall är risken med fördröjd behandling större.

Högriskpatienter erbjuds alltid behandlig, om inte annan allvarlig sjukdom hindrar.