Vanliga frågor och svar

Vad är magsäckscancer och vad innebär det?

Läs mer om magsäckscancer på 1177.se

Vad är matstrupscancer och vad innebär det?

Läs mer om matstrupscancer på 1177.se

Vad betyder alla dessa olika ord och termer?

Här kan du hitta en ordlista som förklarar ord och begrepp du kan stöta på i kontakten med oss.

Blir jag sövd under operation?

Under operation får du narkos och är sövd under hela ingreppet.

Vad kan jag äta efter min behandling eller operation?

Tumörer i matstrupe och magsäck ger ofta upphov till svårigheter att äta, vilket leder till viktnedgång.
För att orka med behandlingar och för att må bra är det viktigt att tillföra kroppen den näring den behöver.

Var kan jag bo? Finns det patienthotell för mig och mina anhöriga?

Om du behöver närhet till vård och behandling eller rehabilitering på Akademiska sjukhuset men inte behöver vara inneliggande, har du möjlighet att bo på hotell i närheten av sjukhuset. Det är personalen på din vård- eller behandlingsavdelning som beslutar om du kan bo på hotell. Det är också personalen som bokar ditt hotellrum och du får information om detta i kallelsebrevet eller vid inskrivningen.

Att bo på hotellet är kostnadsfritt för dig som är patient om du har ett beslut om hotellboende från din vård- eller behandlingsavdelning. Om du kommer från annat landsting så är det ditt hemlandsting står för kostnaden för hotellrummet.

Även närstående kan bo på hotellet och ni får då själva kontakta hotellet och boka in rum för en person till. Det är din anhörig som får stå för kostnaden för rummet om inget annat är överenskommet. Ring till din avdelning om du har frågor om vilket hotell som är bokat för dig. Om du kommer från annat landsting, ring till ditt hemsjukhus om du har frågor om vad som gäller för hotellbokningar.

Det finns flera patienthotell i närheten av Akademiska sjukhuset. Läs mer om patienthotell.

Vad gäller vid sjukresor inom länet?

Landstinget ersätter resor till vårdinrättningar för dig som är länsbo och behöver sjukvård inom länet. Du får själv stå för en del av dina kostnader, den så kallade egenavgiften. Den varierar beroende på vilket färdsätt du använder.

Sjukresebussarna är till för alla som ska besöka sjukvård. Resan är gratis. Plats på sjukresebussarna ska beställas via beställningscentralen, tfn 0771-99 90 00, senast dagen före avresan, tidigast 14 dagar före planerat besök. Du måste kunna visa upp en kallelse vid påstigning. Bussarna stannar vid och avgår från ingång 85, Akademiska sjukhuset.

Vilka är reglerna för sjukresor från ett annat landsting?

Varje landsting eller region bestämmer vilka resor som ska ersättas. Läs mer om vad som gäller i ditt landsting eller region på 1177.se.

Hur ska jag komma ihåg att fråga allt jag vill veta?

Skriv gärna ner dina frågor innan besöket. Fler frågor kommer att dyka upp under besöket och det är lätt att glömma bort de frågor du har planerat att ställa. God information är viktig för din trygghet och vårt mål är att du ska känna dig trygg.

Får jag ha med anhörig eller vän?

Självklart får du ta med dig någon. Ofta är det bra att var två vid besöket då all information kan vara svår att komma ihåg. Det är dock inte självklart att din anhörig eller vän får vara med i undersökningsrummet, det beror på vilken undersökningen du ska utföra och hur situationen ser ut.

Kommer jag att träffa samma läkare vid nästa besök?

Vi eftersträvar, men kan inte garantera, kontinuitet i läkarkontakten. Vi för en löpande dialog i läkargruppen för att säkerställa att utredning och behandling sker på ett högkvalitativt sätt. Den läkare du möter är inläst på din situation och ska vid osäkerhet ha diskuterat ert möte med kollegor inför besöket.

Vad avgör vilken behandling jag får för min sjukdom?

Vi strävar efter att ge en individualiserad behandling till varje patient utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Varje person är unik och justeringar kan behöva göras när det gäller preparatval och doser med hänsyn till din situation.

Kommer jag att känna något obehag under min cytostatikabehandling på dagvården?

Det är ytterst sällsynt att du känner något obehag, såsom illamående, under själva behandlingen. Det brukar vara som att få vilket annat dropp som helst.

Var ska jag parkera?

I det nybyggda parkeringsgaraget brukar det finnas plats. Här kan du läsa mer om parkeringar.