Ordlista

Anastomos - Koppling mellan tarmändar.

Biverkning - Oönskad effekt av behandling.

Cytostatika - Läkemedel som används vid behandling av cancer, orden kemoterapi och cellgift används också. Kan ges både i form av dropp och som tabletter.

Esofagus - Matstrupe.

EUL - Endoskopiskt Ultraljud är som en gastroskopi-undersökning kompletterat med ultraljudskamera.

Gastroskopi - Undersökning av matstrupe och magsäck på insidan med hjälp av ett gastroskop (böjlig slang med kamera) som leds ner till magsäcken via munnen. Information om undersökningen finns på www.1177.se.

Intravenös - Via blodet.

Lymfkörtlar - Körtlar anslutna till lymfbanor längs blodkärlen, i dessa bildas vita blodkroppar och antikroppar som försvarar kroppen mot bakterier och andra mikroorganismer.

MDK - Multidisciplinär konferens. En rond där onkologer, radiologer, kirurger, patologer och sjuksköterskor diskuterar behandlingen av din tumör.

Metastas - Spridning av tumören till andra organ, även kallad dottertumör.

Onkologisk behandling - Behandling med strålning och/eller medicinsk behandling, till exempel cytostatika.

PAD - Vad den mikroskopiska undersökningen visar (= Patologisk Anatomisk Diagnos).

Palpation - Man undersöker med hjälp av handen eller fingrarna.

Patologisk - Sjuklig.

PICC-line - En PICC-line (perifert inlagd central venkateter) är en tunn silikonkateter, som läggs in via en kanyl i ett blodkärl i överarmen. Katetern följer armens blodkärl och slutar i ett stort blodkärl strax ovanför hjärtat.

Preoperativ - Före operationen.

Postoperativ - Efter operationen.

Radikal - Borttagen med bra marginal.

Standardiserat vårdförlopp - Utredningen följer ett så kallat standardiserat vårdförlopp. Det innebär att du kommer att få tid snabbt till olika undersökningar och att du kommer att ha tydliga kontaktpersoner. Hur man gör det anpassas till dig, dina förutsättningar och dina önskemål.

Subkutan venport - En liten dosa som opereras in under huden och som har förbindelse med ett grövre blodkärl och via denna ger man cytostatikabehandling eller annan behandling intravenöst.

Sutur - Stygn.

Ventrikel - Magsäck