Kan jag bo på patienthotell?

Här hittar du lista över de patienthotell som finns i närheten av Akademiska sjukhuset och är upphandlade av Region Uppsala. Det är din vårdgivare som är ansvarig för och godkänner ditt boende.

Du som är:

Patient eller anhörig från Uppsala län

Vårdande enhet bekostar hotellvistelsen om det finns medicinska eller sociala skäl, verksamheten avgör.

Patient eller anhörig från ett annat län

Din hemregion är den som godkänner om du har rätt till hotellboende och det är oftast även de som bokar åt dig. Kontakta din ansvariga läkare i din egen region om detta.
För anhöriga till barn under 16 år behövs oftast inget formellt godkännande för att en förälder ska kunna närvara.

Hotellrum med tillgång till restaurang

Hotell von Kraemer

Von Kraemers allé 26, telefon 018–495 99 00.
Cirka 90 meter till ingång 95/96 och 150 meter till ingång 100/101 på Akademiska sjukhuset, parkeringsgarage i hotellet. Rum anpassade för rörelsehindrade finns.

Akademihotellet

Övre Slottsgatan 5, telefon 018 -15 51 90.
1,3 km till Akademiska, hotellparkering finns. Rum anpassade för rörelsehindrade finns.

Hotell Duvan, Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Samaritergränd 2, telefon 018-56 40 35.
1 km till Akademiska, parkering intill hotellet samt parkeringshus. 
Rum anpassade för rörelsehindrade finns.

Scandic Uplandia

Dragarbrunnsgatan 32, telefon 018-495 26 00.
1,6 km till Akademiska, parkeringsgarage under hotellet. Rum anpassade för rörelsehindrade finns.

Hotell med tillgång till pentry eller gemensamt kök

Hotell von Kraemer

Von Kraemers allé 26, telefon 018–495 99 00.
Cirka 90 meter till ingång 95/96 och 150 meter till ingång 100/101 på Akademiska sjukhuset, parkeringsgarage i hotellet. Rum anpassade för rörelsehindrade finns.

Hotell Duvan, Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Samaritergränd 2, telefon 018-56 40 35.
1,3 km till Akademiska sjukhuset, parkering intill hotellet samt parkeringshus. Rum anpassade för rörelsehindrade finns.

Ronald McDonald patienthotell

Blåsenhusgatan 6, telefon 018-50 23 05.
E-post: uppsala@rmdbarnfond.se
Cirka 300 meter till Akademiska barnsjukhuset.