Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

0171-41 83 80

Telefontider
Mån - Fre 8.30-11.30

Besöksadress

Linbanegatan 8, Enköping

 Hitta till besöksadress

BUPs mottagning i Enköping ansvarar för barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning och diagnostik samt fördjupad utredning och behandling av tillstånd som kräver insatser från hälso- och sjukvårdens specialistvård.

Om BUP Enköping

Mottagningen är en öppenvårdsmottagning och bemannad kontorstid helgfria vardagar. Mottagningen har ingen akutverksamhet. BUPs akutmottagning finns på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vi tar emot barn och ungdomar från kommunerna Enköping och Håbo. Vi tar även emot dem som söker sig till oss från andra kommuner, då gäller så kallat fritt vårdval.

Vilka kan söka till mottagningen?

Barn och unga upp till 18 år som lider av allvarliga psykiatriska symtom och som har svårt att få vardagen att fungera på grund av psykiatriska tillstånd.

När du söker kontakt med BUP för första gången

Fråga exempelvis elevhälsa, vårdcentral, ungdomsmottagning eller barn- och ungdomspsykologerna på barnspecialistmottagningen om de bedömer att det finns behov av att remittera till BUP. Dessa verksamheter kan skriva remiss till BUP. Här kan du läsa mer om remisser.

Du kan också göra en så kallad egen vårdbegäran (egenremiss). Om du vill göra en egen vårdbegäran till BUP kan du ringa oss på telefonnummer 018-611 25 29, helgfri vardag mellan klockan 8-15 och meddela att du önskar bli uppringd för rådgivning.

BUP har en remissbedömningsgrupp som regelbundet går igenom alla remisser som kommer in. Remissbedömningsgruppen läser igenom den information som står i remissen och accepterar eller avvisar remissen utifrån BUPs prioriteringar och uppdrag. Den som gjort remissen ska få ett besked om vilket beslut som fattats.

Du som redan är patient hos oss

Du som redan har en pågående kontakt med oss kan ringa direkt till din vårdkontakt eller till mottagningen, 0171-418380.

Om det är länge sedan du sist var i kontakt med oss behöver du söka kontakt på nytt. Det gör du genom att följa de anvisningar som finns under rubriken ”Hur ska jag ta kontakt med BUP?” på BUPs startsida.

Akut psykiatrisk hjälp

Du som upplever att det finns ett akut behov av psykiatrisk vård kan kontakta BUPs akutmottagning dygnet runt.

Hur arbetar vi?

Till oss kommer barn och ungdomar när BUPs remissbedömningsgrupp har accepterat inkommen remiss. När det finns två vårdnadshavare till ett barn så ska båda vårdnadshavare veta om och vara överens om att barnet har kontakt med vår öppenvårdsmottagning.

Oftast bjuder vi in hela familjen till ett första samtal. I samråd med barnet och dennes vårdnadshavare samt utifrån allvarlighetsgraden i symtom och de svårigheter som finns kring att få vardagen att fungera planerar vi den fortsatta kontakten vi gör upp en vårdplan som följs upp.  

Vi arbetar i team med läkare, kurator, psykolog, sjuksköterska, skötare och sekreterare. Vi arbetar med exempelvis föräldrautbildning, familjesamtal, individuella kontakter. Vi har även rådgivande kontakt med vårdgrannar och samverkansparter.

Hur går det till på mottagningen?

Filmen visar hur det går till när du kommer till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping första gången och hur du hittar till mottagningen.