"Det är ett spännande område med många olika typer av sjukvård vilket gör att man får en bred kompetens."

Esbjörn.jpg

Berätta om dig själv och ditt jobb!

Jag är sjuksköterska på urologmottagningen och har jobbat här till och från i 15 år. Det bästa med urologen är att det är en rolig patientkategori, de flesta är väldigt lättsamma och dessutom botar vi många av de som kommer till oss. Urologi är ett spännande område med många olika typer av sjukvård vilket gör att man får en bred kompetens.

Hur är personalgruppen? 

Vi är en bra personalgrupp med ett öppet klimat där det är okej att prova nya saker. Vi har ett bra samarbete mellan avdelningen och mottagningen och även mot till exempel primärvården. Vi arbetar hela tiden för att förbättra kommunikationen både internt och med övriga samarbetsparter - allt för att göra det så bra som möjligt för patienten.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns?

Det finns goda utvecklingsmöjligheter på urologen. Till exempel ansvarar jag sedan 2007 för en egen mottagning dit många patienter med njursten kommer. Jag håller även på en del med undervisning för bland annat läkarstudenter. Dessutom utvecklas verksamheten hela tiden för att patienten ska få det så bra som möjligt.

Vad skulle du säga till någon som är intresserad av att söka sig till urologen?

Prova! Det är så mycket mer än bara katetrar och urin - det är väldigt brett. Vi har även kliniska handledare som finns där för att ge stöd och för att hjälpa nyanställda att utvecklas.