Vad jobbar man med på urologen?

På urologkliniken utreds och behandlas patienter med sjukdomar i njurar, urinledare, urinblåsa, prostata, urinrör, penis och testiklar. Verksamheten är bred med både planerad kirurgi och patienter med akuta urologiska besvär. Fem dagar i veckan opereras patienter med framför allt cancerdiagnoser, men även sten- och rekonstruktiv kirurgi genomförs.

Vår avdelning och mottagning bedriver högspecialiserad vård för Uppsala läns invånare, patienter från vår sjukvårdsregion och i vissa fall från övriga Sverige och utlandet.

Vad erbjuder vi dig som sjuksköterska?

Som sjuksköterska får du ett utvecklande och varierande arbete på urologen. Du ansvarar för den specifika omvårdnaden där dina arbetsuppgifter bland annat innefattar pre- och postoperativ information, postoperativ övervakning i varierande grad beroende på vart i det postoperativa förloppet patienten befinner sig, riskbedömningar inklusive planering av förebyggande åtgärder för trycksår, fall och malnutrition samt kontinuerlig planering av patientens vårdtid där du som sjuksköterska har en viktig del i kontakten med både anhöriga och andra vårdkontakter.

Kliniskt utvecklingsår för dig som är nyutexad

Som nyutexaminerad sjuksköterska ingår du i det obligatoriska kliniska utvecklingsåret, KUÅ, tillsammans med andra nyutexaminerade sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset.

Vad erbjuder vi dig som undersköterska?

Som undersköterska får du ett lärorikt och patientnära arbete på urolgen. Du kommer att ansvara för den basala omvårdnaden både pre- och postoperativt, vilket bland annat innefattar patientinformation, mobilisering, sår-, stomi- och katetervård, förebyggande åtgärder för trycksår, fall och malnutrition, personlig hygien och provtagning.

Du kommer även vara en stor del i patientundervisningen då många patienter får stomi eller går hem med katetrar av olika slag.

Kontakta oss!

Vill du veta mer? Kontakta

Emma Strandqvist,
Avdelningschef
emma.strandqvist@akademiska.se 
018 – 617 15 77