ULIC utreder dina läkemedelsfrågor

Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC) är en service för sjukvården. Vi utreder läkemedelsfrågor när du själv inte har tid.

ULIC har stängt mellan 6 juli och 11 augusti och kan inte ta emot eller svara på frågor under denna period. Välkommen åter med din fråga den 12 augusti. 

En service för sjukvården

Centralen svarar på frågor om läkemedel från sjukvårdspersonal i Uppsala län, Västmanlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. Tjänsten är kostnadsfri för frågeställare inom Region Uppsala, liksom för privata aktörer med avtal med Region Uppsala.

Centralen drivs av klinisk kemi och farmakologi på Akademiska sjukhuset. Kliniska farmakologer och apotekare sammanställer information från nationella och internationella datakällor och besvarar dina frågor om läkemedel när du själv inte har tid eller möjlighet.

Genomförda utredningar publiceras i anonymiserad form i en sökbar databas Svelic, gemensam för flertalet läkemedelsinformationscentraler i Sverige samt Norge

Vi utreder de flesta typer av läkemedelsfrågor

  • Producentobunden, evidensbaserad läkemedelsinformation
  • Biverkningar
  • Interaktioner
  • Läkemedel under graviditet och amning
  • Läkemedelseffekter och terapival
  • Farmakokinetiska och farmakogenetiska frågor

Centralen tar även emot frågor från läkemedelskommittéer och läkemedelsråd i regionen och kan ge producentobunden läkemedelsinformation vid kliniker och vårdcentraler efter överenskommelse.

Ställ en fråga

Frågor tas endast emot via formuläret. Ange ditt namn och din adress samt hur snart du behöver svar. Observera att ULIC inte har möjlighet att besvara akuta frågeställningar.

Arbetstider

Frågor besvaras under kontorstid med sommar- och juluppehåll.

Fakturering

Tjänsten är kostnadsfriför frågeställare verksamma inom Region Uppsala, liksom för privata aktörer med avtal med Region Uppsala. Övriga landsting/regioner eller privata vårdgivare utan vårdavtal med Region Uppsala debiteras enligt nedanstående. Frågeställarens arbetsplats faktureras.

  • < 2 timmar, 3319 kr
  • 2-5 timmar, 6639 kr
  • >5-8 timmar, 10622 kr
  • > 8 timmar, vi kontaktar er för pris

Behandling av personuppgifter

Vid Uppsala Läkemedelsinformationscentral, ULIC, lagrar vi uppgifter i en intern databas (som längst 3 år) om frågeställares namn, arbetsställe samt kontaktinformation; detta för intern administration och statistik. Om du har några invändningar mot detta ber vi dig kontakta oss omgående. Mer information om hur Region Uppsala behandlar personuppgifter finns på ”Så behandlar Region Uppsala dina personuppgifter

Frågor och utredningar publiceras även i anonymiserad form i en sökbar databas (Svelic, www.svelic.se), gemensam för flertalet läkemedelsinformationscentraler i Sverige samt läkemedelsinformationscentralerna i Norge, d.v.s. inga uppgifter som kan identifiera en patient eller frågeställare kommer att finnas i databasen.