Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten

Vårdpersonal samtalar gåendes i korridor.

Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE) planerar och genomför klinisk forskning inom verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar. I uppdraget ligger att spela en aktiv roll i att stimulera och attrahera akademisk och industrisponsrad forskning.

Vi samarbetar och genomför studier av hög kvalitet i linje med gällande lagar och riktlinjer. Idag pågår cirka 200 kliniska studier i olika faser inom onkologi, hematologi och onkologisk endokrinologi. Visionen är att vara en ledande klinisk prövningsenhet som skapar största möjliga värde för patienten och är ett självklart val för våra partners och uppdragsgivare.

Inom KFUE finns en samlad dokumenterad formell kompetens och en gedigen erfarenhet av att planera, starta upp och genomföra kliniska studier vilket vi gjort sedan starten hösten 2000. Vi som arbetar här är läkare, forskningssjuksköterskor, projektkoordinator och sekreterare.

Patientinformation

Information om cancer samt länkar till patientföreningar och pågående forskning.

Här kan du läsa mer om kliniska prövningar.

Forskning

Vid enheten bedrivs forskning vid olika diagnoser som bl a bröstcancer, gastrointestinalcancer, gynekologisk cancer, hjärntumörer, huvud-halscancer, lungcancer, lymfom, matstrupscancer, melanom, prostatacancer, njurcancer och urinblåsecancer.

Ny EU-förordning

En ny EU-förordning ska ge effektivare beslutsväg för kliniska prövningar och bättre förutsättningar för effektiva samarbeten inom Life Science i Sverige. I en rapport den 3 maj till regeringen presenterar Läkemedelsverket och etikprövningsnämnderna en gemensam samarbetsstruktur som är anpassad till det nya regelverket.

Europeiska rådet har beslutat om en ny förordning för kliniska prövningar. Med anledning av det fick Läkemedelsverket och de sex regionala etikprövningsnämnderna i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag för en gemensam samarbetsstruktur.

I det nu gällande regelverket får sponsorn, den som ansöker om tillstånd för klinisk läkemedelsprövning, separata beslut från Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.
De nya reglerna innebär i korthet att sponsorn skickar in sin ansökan i en gemensam EU-portal och i varje land fattas sedan endast ett beslut per ansökan.

- Den nya modellen ger ökad tydlighet, effektivare beslutsväg och därmed bättre förutsättningar för life science, säger enhetschef Gunilla Andrew-Nielsen på Läkemedelsverket.