Som ST-läkare inom specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi vid Akademiska sjukhuset kommer du att erbjudas en unik möjlighet att arbeta med såväl bassjukvård som högspecialiserad medicinsk och kirurgisk sjukvård. Kliniken är relativt liten och det råder ett nära samarbete mellan kollegor och bra möjlighet till diskussion och utveckling. I det vardagliga arbetet har du alltid en erfaren kollega att rådfråga.

Som ST-läkare på ÖNH-kliniken erbjuds du en fullständig specialistutbildning och du kommer att rotera mellan klinikens olika sektioner. Kliniken har återkommande fall- och artikelpresentationer samt regelbunden tid varannan vecka avsatt för ST-undervisning och egenstudier. Specifik utbildningsplan läggs upp i samråd med en personlig handledare.

Forskning ingår som en viktig del i arbetet för vidmakthållande av en hög sjukvårdskvalitet. Som ST-läkare erbjuds du 10 veckor forskningstid för det vetenskapliga arbetet.

ST-läkaren erbjuds i slutet av ST-utbildningen att avlägga specialistskrivning inom öron- näs- och halssjukdomar. Tid för studier avsätts inför detta.

Vid återkommande SPUR-inspektioner av kliniken avseende utbildningsmiljö och tilldelade resurser har genomgående mycket goda omdömen givits.