Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

MTF - Medicinsk teknik och fysik

Medicinsk teknik och fysik, kallad MTF, är en regionövergripande enhet för fysik och medicintekniska frågor inom Region Uppsala.

Medicinsk teknik och fysik stöder verksamheterna inom hela Region Uppsala genom att svara för den samlade kompetensen inom området. Detta innebär:

  • rådgivning kring patient- och kvalitet och utbildning.
  • anskaffningsstöd och underhåll.
  • rådgivning kring, och i samverkan med beställare, teckna och administrera underhållsavtal med andra leverantörer
  • att se till att lagar och förordningar uppfylls inom all verksamhet där joniserande strålning används

Våra sektioner