SAMS

Nyheter

200320

HLR vid misstanke om covid-19 (coronasmita):

Vi har idag fått de nya rekommendationerna från HLR-rådet gällande hur ni bör tänka/agera vid hjärtstopp i samhället. Dessa rekommendationer vänder sig till personer i samhället som utför HLR inom ramen för sin yrkesutövning på person med misstänkt eller konfirmerad smitta av covid-19. D-HLR innefattar inte avancerad luftvägshantering utan endast pocketmask vilket innebär att HLR-rådet anser att även personer med den utbildningen endast ska utföra bröstkompressioner om den som behandlas har misstänkt eller konfirmerad smitta av covid-19. Av naturliga skäl kan det i en akut situation vara svårt att fastställa om det finns misstanke eller förekomst av covid-19. I sådant fall rekommenderas enbart HLR med bröstkompressioner. HLR-rådet anger att i övriga fall (patienter utan misstänkt eller verifierad smitta) skall HLR göra enligt tidigare gällande riktlinjer. Jag anser att ni måste vara väldigt säkra på att det inte finns någon misstanke på covid-19 för att utföra inblåsningar.

Ni rekommenderas att hålla er uppdaterade på Folkhälsomyndighetens hemsida samt följa arbetsgivarens rekommendationer för skyddsutrustning. Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska tillämpas inom alla verksamheter där det finns smittrisker. 

  • Ta på skyddsutrustning innan start av HLR om sådan finns tillgänglig.
  • Diagnostisera hjärtstopp genom att titta efter livstecken och tecken på̊ onormal andning. Känn eller lyssna inte efter andningsrörelser/ljud genom att placera ditt ansikte nära den drabbades ansikte.
  • Starta bröstkompressioner och anslut defibrillator.
  • Utför endast bröstkompressioner. Ge inte ventilation med pocketmask eller inblåsningar mun mot mun.

I de sällsynta fall där hjärtstoppet uppenbart och tydligt beror på svår syrebrist ex. drunkning, luftvägsstopp, intoxikation eller hängning rekommenderar HLR-rådet att HLR utförs med bröstkompressioner och inblåsningar enligt 30:2. Samtidigt som mun-till-munandning ökar risken att smittas av covid-19 är ventilation av största vikt i dessa specifika fall. Det är naturligtvis upp till varje person fritt att välja om man vill följa detta råd.

Det är av stor vikt att ta av skyddsutrustningen korrekt och i rätt följd för att inte kontaminera användaren eller andra individer i omgivning och tas omhand enligt lokala riktlinjer. God handhygien är av största vikt för att förhindra smittspridning.

Rekommendationer gällande barn

Det är sällan barn får hjärtstopp till följd av problem med hjärtat utan det är mer sannolikt att det orsakas av primär syrebrist/luftvägsproblem varför ventilation är av största vikt för barnets överlevnad. Av denna anledning är inblåsningar direkt livräddande för barn som drabbas av hjärtstopp. HLR-rådet har ej angivit exakt ålder men vi tolkar detta som att det gäller barn upp till puberteten.

Vid hjärtstopp på barn utanför sjukhus är omedelbart larm till 112 för att snabbt få hjälp av ambulans av stor vikt. Även om mun-till-munandning ökar risken att smittas av covid-19, rekommenderar HLR-rådet i nuläget oförändrade riktlinjer dvs. 5 inblåsningar följt av både bröstkompressioner och inblåsningar även vid misstänkta/bekräftade fall av covid-19. Detta med bakgrund att hjärtstopp hos barn ofta orsakas av primär syrebrist/luftvägsproblem. Kontakta 11313 om du har allmänna frågor.

Det är av stor vikt att ta av skyddsutrustningen korrekt och i rätt följd för att inte kontaminera användaren eller andra individer i omgivning och tas omhand enligt lokala riktlinjer. God handhygien är av största vikt för att förhindra smittspridning.

David Smekal,
Ambulansöverläkare
Ambulanssjukvården region Uppsala

190617

Hej,

Elektroderna till de nya CR2-defibrillatorerna går att koppla till ambulansens LP1000. Kontakten för detta sitter inne i elektrodförpackningen, se bild nedan:

Hjärtstartare.jpg

//Johan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

190503

Hej!

Nu är det dags att byta ut defibrillatorerna som idag används av räddningstjänsten. De kommer att ersättas av LIFEPAK CR2.

Utbildningen som alla som ska använda CR2 ska ta del av innefattar en utbildningsfilm samt att läsa bruksanvisningen med fokus på de kapitel som rör själva användandet av defibrillatorn (kapitel 3 och 4). Det är viktigt att alla tar del av detta material under maj månad, då defibrillatorerna planeras att skickas ut i slutet på maj och början på juni.

Vi kommer därefter att börja använda CR2 under ambulansens utbildningar för IVPA-personal.

Den nya defibrillatorn kommer att innebära följande förändringar i PM:

  • D-HLR barn: Då CR2 har ett inbyggt barnläge ska elektroder anslutas på alla patienter, även barn under 1 år. Se bruksanvisningen och utbildningsfilmen för mer information om detta.
  • D-HLR vuxen: Förtydligande om arbetsfördelningen.
  • Packplan: Uppdaterad med nya defibrillatorn.
  • Bruksanvisningen och utbildningsfilmen finns i menyn till höger.

Nytt i vår är även att alla ambulanser i regionen nu utrustas med LUCAS, ett system för att ge mekaniska hjärtkompressioner. Ett PM med information om LUCAS finns därför nu tillgängligt.

Vid frågor kontakta:
Johan Mälberg, Utvecklingssjuksköterska ambulansen Region Uppsala
070–6917154

johan.malberg@akademiska.se

180910

Hej,
Under hösten planeras det att Polisen ska börja dras på hjärtstopp i Uppsala stad. Rapportbladet är därför uppdaterat för att bättre passa båda organisationerna.

Med vänlig hälsning
//Johan

180228

Hej,
Nu finns PM för HLR till vuxna och barn under PM till höger på sidan.
Hör av er om det finns frågor!

Med vänlig hälsning
//Johan

--------------------------------------------------------------------------------
171020

Hej,
Jag heter Johan och har nu tagit över efter Kristofer som Utvecklingssköterska på ambulansen. Kommer därför att vara kontakten mellan SAMS och ambulansen. Så vid frågor är det bara att höra av sig!
//Johan