Rehab efter trauma

Sjukgymnast samtalar med patient.

Traumapatienter får rehabilitering vid sitt hemortssjukhus eller inom befintliga rehabiliteringsresurser vid Akademiska sjukhuset. Det kan vara neuro- och spinalrehab, geriatrisk-, pediatrisk- och smärtrehabilitering. Rehabilitering initieras redan under vårdtiden, men om det föreligger rehabiliteringsbehov efter utskrivning som sjukhuset inte kan hjälpa till med så används privata vårdgivare.

I vårt huvuduppdrag på den rehabiliteringsmedicinska enheten vid Akademiska Sjukhuset har vi etablerade processer för teambaserad rehabilitering av traumapatienter med skallskador och ryggmärgsskador inom sluten och öppenvård.

I mån av plats tar vi även multitrauma patienter där det ej föreligger en skall eller ryggmärgsskada men där det föreligger ett behov av teambaserad rehabilitering inom slutenvård.

Vi erbjuder också ett mobilt team som resursförstärkning av patienter som vårdas vid andra enheter på sjukhuset där vårdnivån är högre än vad som är förutsättningen att hantera inom den rehabiliteringsmedicinska slutenvården.

Läs mer om: