Nationell högspecialiserad vård vid svår gallgångssjukdom och skrumplever

Region Uppsala/Akademiska sjukhuset bedriver nationell högspecialiserad vård för gallgångssjukdomen PSC och endovaskulär behandling mot komplikationer vid skrumplever TIPS. 

Primär skleroserande kolangit (PSC)

Akademiska sjukhuset är ett av fem sjukhus i Sverige som tilldelats tillstånd att utföra endoskopisk retrograd cholangio-pankreatografi (ERCP) vid PSC. 

Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)

Akademiska sjukhuset har mer än 20 års erfarenhet av TIPS och är ett av fyra sjukhus i Sverige som tilldelats uppdrag att utföra ingreppet.