Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kurs i basal sexualmedicin

Sjukhuspersonal som sitter och lyssnar på en föreläsning

Sexologiskt perspektiv på hälsa, sjukdom och val av behandling

Sexuell påverkan och sexuella problem är vanliga inom sjukvården, även om de ofta inte kommer på tal. Särskilt vanliga är dessa problem hos personer med neurologisk sjukdom, eller annan neurogen påverkan (till exempel diabetesneuropati) och hos dem som genomgått cancerbehandling.

Information om kursen och anmälan

Rehabiliteringsmedicin vid Akademiska sjukhuset har sedan våren 2021 erbjudit kurser i basal sexualmedicin för läkare och annan vårdpersonal vid fem tillfällen. Nästa kurs kommer att arrangeras under våren 2025.

När

Måndag 7 april 2025 till och med onsdag 9 april 2025 klockan 9–16.30.

Var

Akademiska sjukhusets lokaler på Specialistrehabiliteringsenheten, Genetikvägen 4, 2 tr (beläget ca 4 km söder om kärnområdet. Nås med buss 8 från centralstationen).

Sista anmälningsdag

Måndag 24 mars 2025.

Målgrupp

Läkare och annan vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter med sjukdomsbetingad sexuell påverkan. Fokus kommer att ligga på konsekvenser av cancerbehandling och neurologisk sjukdom. Lämpliga specialiteter är tex onkologi/hematologi, gynekologi, neurologi, rehabiliteringsmedicin, urologi, kirurgi (inte minst kolorektalkirurgi), allmänmedicin med flera.

Maxantal deltagare 21 personer

Mål

Att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna ha med det sexuella perspektivet på sjukdom och behandling i mötet med patienten; veta hur de kan ta upp sexuella spörsmål och – baserat på förståelse av sexualfysiologi – kunna föra ett samtal om sexuell påverkan i relation till den sjukdom patienten behandlas för.

Innehåll

  • Sexualfysiologi – lust och sexuella funktioner
  • Vanligt förekommande sexuell praktik
  • Organ och organsystem av betydelse för sexuell funktion (nerver, kärl, hud, slemhinna, stödjevävnad, hormoner)
  • Vanliga sjukdomar och behandlingars inverkan på sexuella funktioner (neurologiska sjukdomar, cancerbehandling, farmaka etc)
  • Att samtala om sexuell funktion
  • Praktiska samtalsövningar

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta kursledare malin.swartling@akademiska.se  eller axel.brattberg@rehab.uu.se


Välkommen med din anmälan!

Kursavgift 4500 kr exklusive moms. Kaffe/te och lunch ingår.

I anmälningsformuläret svarar du på: ”Jag har läst och förstått hur vi hanterar personuppgifter”. 

 Anmäl dig här (webropol)

Preliminärt schema

Måndag 7 april

9–9.55 Presentation av kursledare och kursdeltagare
Introduktion till sexualmedicin, Swartling, (Brattberg)
9.55–10 Kort bensträckare
10–10.50 Sexualfysiologi, Brattberg, Swartling
10.50–11.10 Kaffe/te
11.10–12.30 Introduktion och demonstration av praktiska samtalsövningar och praktiska övningar i smågrupper, Swartling, Brattberg, Bommelin
12.30–13.30 Lunch
13.30–14.10 Bröstcancerbehandling, Claudia Lundgren
14.10–14.20 Bensträckare
14.20–15 Sexuell påverkan av bröstcancerbehandling, Swartling, Lundgren
15–15.20 Kaffe/te
15.20–16.30 Sexualmedicin i primärvården med särskilt fokus på män, Elin Gahm

Tisdag 8 april

9–9.55 Fysikalisk undersökning inklusive fallexempel, Swartling
9.55–10 Kort bensträckare
10–12.05 Att samtala om sexuell funktion; praktiska samtalsövningar i grupp, Brattberg, Swartling, Bommelin
Kaffe/te finns tillgängligt 10.30–10.50
12.05–12.10 Kort bensträckare
12.10–12.30 Återsamling i storgrupp, Brattberg
12.30–13.30 Lunch
13.30–14.10 Gynekologiska sjukdomar och sexuell påverkan
14.10–14.20 Bensträckare
14.20–15.00 Fortsättning
15–15.20 Kaffe/te
15.20–16.30 STI och genitala dermatoser - sexualitet i den kliniska vardagen, Sanner

Onsdag 9 april

9–9.45 Sexuell påverkan vid neurologiska sjukdomar, Brattberg
9.45–9.55 Kort bensträckare
9.55–10.30 Fortsättning, Brattberg
10.30–10.50 Kaffe/te
10.50–11.35 Urologiska sjukdomar och sexuell påverkan, Heinius
11.35–11.40 Kort bensträckare
11.40–12.15 Fallbeskrivningar, Swartling, Brattberg
12.15–12.30 Demonstration av sexleksaker/hjälpmedel, Hall Frydman
12.30–13.30 Lunch med sexleksaker/hjälpmedel tillgängliga
13.30–14.00 Sexuella biverkningar av läkemedel Swartling, Brattberg
14–15 Samtalsövningar
15–15.20 Kaffe/te
15.20–16.30 Sexleksakernas svenska samtidshistoria, Ström

Kursledare

Axel Brattberg legitimerad läkare, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, auktoriserad klinisk
sexolog enl NACS

Malin Swartling legitimerad läkare, PhD, specialist i rehabiliteringsmedicin, Fellow of European Committee of Sexual Medicine

Gruppledare

Maja Bommelin, socionom, kurator rehabiliteringsmedicinska mottagningen

Föreläsare

Claudia Lundgren legitimerad läkare, specialist i onkologi, Akademiska sjukhuset och Karolinska sjukhuset

Elin Gahm legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin

Johan Heinius, legitimerad läkare, specialist i kirurgi, barnkirurgi och urologi

Karin Sanner legitimerad läkare, specialist i venerologi och dermatologi, Akademiska sjukhuset

Maya Ström filosofie kandidat, master i idé och lärdomshistoria, doktorand