Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar efter att erbjuda ett säkert användande av vår webbplats. Därför vill vi att du ska känna dig trygg med hur vi lagrar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som händer med din personliga information efter att du fyllt i våra olika formulär.

All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Vad är en personuppgift?


Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter omfattar exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?


Region Uppsala (regionstyrelsen), organisationsnummer 232100-0024, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Läs mer om behandling av personuppgifter på regionuppsala.se

Mer information om personuppgiftsbehandling


Se hela dataskyddsförordningen (datainspektionen.se).

Behandling av personuppgifter i vården (1177.se).

Så skyddas och hanteras dina uppgifter i e-tjänsterna (1177.se).


Kontaktformulär och formulär för utbildningsanmälan

Genom webbformulär kan du ta kontakt med oss i olika frågor och anmäla dig till våra kurser. Den personliga information vi efterfrågar är alltid relevant för ändamålet. Vi ställer alltså aldrig extra frågor för något annat syfte än det formuläret avser.

Persondata sparas i en databas under två månader från det att du skickat in dina uppgifter. Därefter raderas alla data permanent.

Vi plockar aldrig ut personlig data från databaserna i annat syfte än det formuläret avser och vi sprider eller säljer inte personlig data vidare till någon annan aktör. Det betyder till exempel att vi inte använder data från ifyllda kursformulär som sändlistor till nyhetsbrev.

Samtycke

Vid varje formulär finns en kryssruta som du måste kryssa i för att kunna använda formuläret. Det är villkoren i denna text som du samtycker till. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att lämna ifrån dig dina personliga uppgifter. Har du frågor är du välkommen att kontakta webbenheten på Akademiska sjukhuset.

Kontakt

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till Region Uppsalas dataskyddsombud:
Adress: Dataskyddsombudet, Region Uppsala, Box 602, 751 25, Uppsala Telefon: 018-611 00 00
E-post: dataskyddsombud@regionuppsala.se