Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar efter att erbjuda ett säkert användande av vår webbplats. Därför vill vi att du ska känna dig trygg med hur vi lagrar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som händer med din personliga information efter att du fyllt i våra olika formulär.

Kontaktformulär och formulär för utbildningsanmälan

Genom webbformulär kan du ta kontakt med oss i olika frågor och anmäla dig till våra kurser. Den personliga information vi efterfrågar är alltid relevant för ändamålet. Vi ställer alltså aldrig extra frågor för något annat syfte än det formuläret avser.

Persondata sparas i en databas under två månader från det att du skickat in dina uppgifter. Därefter raderas alla data permanent.

Vi plockar aldrig ut personlig data från databaserna i annat syfte än det formuläret avser och vi sprider eller säljer inte personlig data vidare till någon annan aktör. Det betyder till exempel att vi inte använder data från ifyllda kursformulär som sändlistor till nyhetsbrev.

Formulär för webbisar

På vår webbplats kan du publicera en bild på ditt nyfödda barn för att fira tillskottet. När du fyller i webbis-formuläret anger du bland annat barnets namn och födelsevikt. Vi ber också om din e-postadress så att vi kan skicka en automatisk bekräftelse på din publicering till dig.

Webbis-informationen sparas i vår databas i ett år, därefter raderas den permanent. Vi använder inte informationen till något annat än att den visas upp på vår webbplats.

Du kan också när som helst be oss radera din publicering om du skulle vilja. Hör av dig till webb@akademiska.se.

Samtycke

Vid varje formulär finns en kryssruta som du måste kryssa i för att kunna använda formuläret. Det är villkoren i denna text som du samtycker till. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att lämna ifrån dig dina personliga uppgifter. Har du frågor är du välkommen att kontakta webbenheten på Akademiska sjukhuset.