Neonatologi

Sjuksköterskor tittar på en övervakningsskärm

Akademiska sjukhusets neonatalenhet fungerar som center för högspecialiserad intensivvård (inklusive nyföddhetskirurgi) för regionens minsta och/eller sjukaste nyfödda barn. Med hjälp av sjukhusets intensivvårdshelikopter upprätthåller enheten även en nationell transportverksamhet för intensivvårdskrävande spädbarn.

Att arbeta på sektionen

Hos oss vårdas nyfödda barn och deras familjer som behöver medicinsk hjälp under den första tiden efter födseln.

De flesta barnen som kommer till oss behöver stöd under en begränsad tidsperiod för att klara omställningen till livet utanför livmodern, eller för att återhämta sig efter en komplicerad förlossning. Barnen som är mycket för tidigt födda kräver högspecialiserad vård som vi bedriver på våra intensivvårdsplatser. På dessa platser tar vi även hand om barn som har komplicerade sjukdomar eller missbildningar. De mer stabila barnen vårdas på intermediärvårdsnivå, så att de kan bo och vårdas dygnet runt av sina föräldrar med stöd av personal. Vårdtiden på avdelningen kan vara allt från några få timmar till flera månader.

På avdelningen strävar vi efter att arbeta familjecentrerat så att barnen kan ha sin familj hos sig dygnet runt. Hos oss är alla yrkeskategorier lika viktiga och därför arbetar vi i team tillsammans runt barnen och familjer.

Många av våra barn och familjer bor i Uppsala, men de kan även komma från stora delar av landet. Det är vårt högspecialiserade transportteam som hämtar barn från hela landet, många gånger med helikoptern.

Inom vår enhet har vi även mottagningsverksamhet och barnsjukvård i hemmet, vilket gör att vi följer upp barnen och fortsätter stötta föräldrarna även efter de har lämnat vår avdelning.

Våra lediga tjänster

 Läs mer om att arbeta hos oss

Våra mottagningar och avdelningar

Akademiska barnsjukhuset

Vår vision:

Med högkvalitativ vård, forskning och utbildning är vi ett ledande sjukhus för barn, ungdomar och deras familjer.

Akademiska barnsjukhuset är ett sjukhus för barn och ungdomar.
Barnen som vårdas här är alltid i centrum och vårt omhändertagande
kännetecknas av värme och trygghet. 

 Läs mer om vår vård, forskning och utbildning