Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Kvalitetssäkring

Vi deltar fortlöpande i externa kontrollprogram för att säkerställa god kvalitet och säker diagnostik.

EMQN:

EGFR mutationstestning i NSCLC
ctDNA EGFR
Oncopanel NGS
BRAF mutationstestning i Melanom
BRCA-mutationsannotering
NGS-kolorektalcancer

UK-Neqas:

MSI
GIST
NGS-kolorektalcancer
NGS-BRCA
BRCA-mutationsannotering
ctDNA EGFR
NGS Lunga
ALK+RET+ROS1 fusionsgenssanalys

UK-Neqas:

LOH 1p19q
MGMT
IDH1/2

European Society of Pathology:

ALK + ROS1 FISH

Euroclonality:

IgH/TCR - klonalitetsstatus

UK-Neqas:

IgH/TCR - klonalitetsstatus

ERIC:

Hypermutationsanalys

UK Neqas for Leucocyte Imunphenotyping:

C-KIT 816

Equalis:

HER2 FISH/SISH