Rapporter och artiklar

Området Klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar omfattar flera oberoende forskargrupper som har som gemensamt mål att bekämpa infektioner orsakade av bakterier, virus och svampar.