Läkemedelsmetabolism

Flera leverenzym involverade i metabolismen av läkemedel uppvisar genetisk variation mellan olika individer, med konsekvenser för enzymaktiviteten. Vissa personer kan helt sakna eller ha låg aktivitet av ett leverenzym (långsam metaboliserare), medan en annan har normal enzymaktivitet (snabb metaboliserare) eller mycket hög aktivitet (ultrasnabb metaboliserare). Detta påverkar svaret på läkemedelsbehandling och risken att drabbas av biverkningar.

Vi erbjuder genotypning av följande gener involverade i läkemedelsomsättning:

Användningsområde: utredning av avvikande svar på läkemedelsbehandling, såsom biverkningar av låga doser eller dålig effekt trots höga doser.

Användningsområde: utredning av avvikande svar på läkemedelsbehandling, såsom biverkningar av låga doser. Ingår även som del i waranutredning för ställningstagande till lämplig dosering.

Användningsområde: utredning av avvikande svar på läkemedelsbehandling, såsom biverkningar av låga doser.

Användningsområde: utredning av avvikande svar på läkemedelsbehandling, såsom biverkningar av låga doser.

Information om vilka enzym som är involverade i omsättningen av ett visst läkemedel finns i FASS, eller på P450 Drug interaction table.