Akut barnsjukvård

Barn blir undersökt av sjukvårdspersonal

Sektionen för akut barnsjukvård tar emot och behandlar akut sjuka barn i åldrarna 0-18 år. Till oss hör också akutmottagningen för barn och ungdom samt avdelningen för akut och specialiserad pediatrik 95 E.

På akutmottagningen för barn och ungdom tar vi emot barn och ungdomar i behov av ett akut omhändertagande. Vi hanterar patienter med medicinska, kirurgiska och ortopediska åkommor och verksamheten är öppen dygnet runt.  

I intilliggande lokaler ligger avdelningen för akut och specialiserad pediatrik 95 E. Denna avdelning är uppdelad i akuta slutenvårdsplatser och planerad dagvårdsverksamhet. På våra 8 akuta slutenvårdsplatser ligger patienter med behov av behandling och utredning för bland annat medicinska åkommor, akuta infektioner, nydebuterad diabetes och hjärt- och njursjukdomar. 

I vår planerade dagvårdsverksamhet behandlar och utreder vi patienter med ett behov av vård under dagtid. Patienter kommer bland annat till vår dagvårdsverksamhet för olika ingrepp utförda i narkos, läkemedelsbehandlingar eller olika specialiserade utredningar.  

Att arbeta på sektionen

Hos oss arbetar vi tvärprofessionellt med bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, specialister i olika yrkeskategorier, fysioterapeuter, dietister, kuratorer och sjukhusclowner.
Vi arbetar ständigt på att ha ett glädjefyllt arbetsklimat med högt i tak, där både nya och erfarna medarbetare skall känna sig trygga. Trygghet och tillgänglighet arbetar även ledningen med där vi har en sektionschef, en avdelningschef och tre gruppchefer som arbetar för en verksamhet i balans. 
 

Inom sektionen för akut barnsjukvård finns möjlighet att rotera mellan de tre olika verksamheterna: På så sätt kan du som medarbetare tillgodogöra dig ökad kompetens och ta dig an nya utmaningar. 

 Läs mer om hur det är att arbeta på barnsjukhuset

Våra mottagningar och avdelningar


Akademiska barnsjukhuset

Vår vision:

Med högkvalitativ vård, forskning och utbildning är vi ett ledande sjukhus för barn,
ungdomar och deras familjer.

Akademiska barnsjukhuset är ett sjukhus för barn och ungdomar.
Barnen som vårdas här är alltid i centrum och vårt omhändertagande
kännetecknas av värme och trygghet. 

 Läs mer om vår vård, forskning och utbildning