Akut barnsjukvård

Barn blir undersökt av sjukvårdspersonal

Sektionen för akut barnsjukvård tar emot och behandlar akut sjuka barn i åldrarna 0-18 år. Vi ansvarar för akutmottagningen för barn och ungdom samt Avdelningen för akut och specialiserad pediatrik 95 E.

Akutmottagningen är öppen dygnet runt och tar emot patienter med medicinska, kirurgiska och ortopediska åkommor. På avdelning 95 E, som ligger vägg i vägg med akuten, har vi 8 slutenvårdsplatser där vi vårdar barn med ett brett spektrum av diagnoser så som hjärt- och njursjukdomar, diabetes, infektioner med mera.

Att arbeta på sektionen

Ingen dag är den andra riktigt lik. Vi lär oss nya saker varje dag.  Vi har också en planerad dagvårdsverksamhet dit barn kommer för olika ingrepp utförda i narkos, läkemedelsbehandlingar eller utredningar.

Inom barnakutsjukvården arbetar vi tvärprofessionellt med undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, dietister, kuratorer och sjukhusclowner med flera. Vi behöver allas kompetens för att diagnosticera och behandla vårt breda spektrum av patienter.

Vi har fokus på att skapa ett glädjefyllt arbetsklimat med högt i tak, där både nya och erfarna medarbetare skall känna sig trygga. Att kunskap skapar trygghet vet vi och därför är det en ledstjärna i vårt dagliga arbete. Vi satsar hårt på gedigen introduktion för nyanställda och varje morgon har vi en kort föreläsning för att öka vår kompetens. Återkommande undervisningsdagar står också på schemat.

Trygghet och tillgänglighet arbetar även ledningen med där vi har tre gruppchefer, en avdelningschef och en sektionschef som arbetar nära varandra för en verksamhet i balans.

Inom sektionen för akut barnsjukvård finns möjlighet att rotera mellan de tre olika verksamheterna: På så sätt kan du som medarbetare tillgodogöra dig ökad kompetens och ta dig an nya utmaningar.

 Läs mer om hur det är att arbeta på barnsjukhuset

Våra mottagningar och avdelningar


Akademiska barnsjukhuset

Vår vision:

Med högkvalitativ vård, forskning och utbildning är vi ett ledande sjukhus för barn,
ungdomar och deras familjer.

Akademiska barnsjukhuset är ett sjukhus för barn och ungdomar.
Barnen som vårdas här är alltid i centrum och vårt omhändertagande
kännetecknas av värme och trygghet. 

 Läs mer om vår vård, forskning och utbildning