Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Avdelningen för akut och specialiserad pediatrik 95 E

1177

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 58 20

Besök oss

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96

 Hitta till ingång

Till vår slutenvårdsavdelning 95 E, kommer barn och ungdomar i behov av akut hjälp vid svår sjukdom som är i behov av inneliggande sjukhusvård.

Hos oss arbetar vi team med barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare med bred barnmedicinsk kompetens. Sjukgymnaster, dietister, sjukhuslärare, förskolepedagoger, lekterapeuter och andra personalgrupper är knutna till vår avdelning. Ofta samarbetar vi med personal som har specialkompetens inom det aktuella området i utredningen och till vår hjälp finns hela barnsjukhusets och Akademiska sjukhusets samlade resurser. Det innebär att vi kan erbjuda en mycket hög kompetens och kvalitet på vården. Varje vecka får barnen hos oss även besök av våra sjukhusclowner.

Till våran tillhörande dagvård kommer patienter i behov av komplexa utredningar och behandlingar som oftast inte kräver inneliggande slutenvård.

I närheten finns sjukhusskolan och lekterapin, där man kan leka, titta på film, spela dator eller kanske vara ifred i tonårsrummet.

Föräldrar och anhöriga är centrala i vården av barnen och all personal strävar efter att göra barnen och deras anhöriga delaktiga i utredningar och behandlingar.